หมวดหมู่:

ئىسىم

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงئىسىم

 • การออกเสียง : بابا بابا [fa]
 • การออกเสียง : جان جان [fa]
 • การออกเสียง : ئابدۇسالام ئابدۇسالام [ug]
 • การออกเสียง : خان خان [fa]
 • การออกเสียง : يا يا [ar]
 • การออกเสียง : پارس پارس [fa]
 • การออกเสียง : ئىمكان ئىمكان [ug]
 • การออกเสียง : دولان دولان [ug]
 • การออกเสียง : گۈزەل گۈزەل [ug]
 • การออกเสียง : غەيرەت غەيرەت [ug]
 • การออกเสียง : جانباز جانباز [fa]
 • การออกเสียง : ئارمان ئارمان [ug]
 • การออกเสียง : نازىگۈل نازىگۈل [ug]
 • การออกเสียง : ئەزھەر ئەزھەر [ug]
 • การออกเสียง : مەردان مەردان [ug]
 • การออกเสียง : بۇلۇت بۇلۇت [ug]
 • การออกเสียง : كۆز كۆز [ug]
 • การออกเสียง : ئاش ئاش [ug]
 • การออกเสียง : ئەقىدە ئەقىدە [ug]
 • การออกเสียง : ئىسلام ئىسلام [ug]
 • การออกเสียง : قوناق قوناق [ug]
 • การออกเสียง : ئائىلە ئائىلە [ug]
 • การออกเสียง : ھەپتە ھەپتە [ug]
 • การออกเสียง : ئاۋاز ئاۋاز [ug]
 • การออกเสียง : ئورتاق ئورتاق [ug]
 • การออกเสียง : كۆل كۆل [ug]
 • การออกเสียง : داليا داليا [ar]
 • การออกเสียง : قاتتىق قاتتىق [ug]
 • การออกเสียง : ئىشچان ئىشچان [ug]
 • การออกเสียง : ئاغا ئاغا [ku]
 • การออกเสียง : ئىزھار ئىزھار [ug]
 • การออกเสียง : بۇيان بۇيان [ug]
 • การออกเสียง : بارات بارات [fa]
 • การออกเสียง : ئىمتىھان ئىمتىھان [ug]
 • การออกเสียง : ئىلتىپات ئىلتىپات [ug]
 • การออกเสียง : ئامراق ئامراق [ug]
 • การออกเสียง : جۈملە جۈملە [ug]
 • การออกเสียง : داداش داداش [fa]
 • การออกเสียง : كۈندۈز كۈندۈز [ug]
 • การออกเสียง : ئەر ئەر [ug]
 • การออกเสียง : سۇلتان سۇلتان [ug]
 • การออกเสียง : ھايات ھايات [ug]
 • การออกเสียง : خوجا خوجا [ug]
 • การออกเสียง : قارا قارا [ug]
 • การออกเสียง : شەنبە شەنبە [ug]
 • การออกเสียง : مېھمان مېھمان [ug]
 • การออกเสียง : ئامان ئامان [ug]
 • การออกเสียง : ئادىل ئادىل [ug]
 • การออกเสียง : ئالما ئالما [ug]
 • การออกเสียง : چاغ چاغ [ps]
 • การออกเสียง : ئايگۈل ئايگۈل [ug]
 • การออกเสียง : ئەدىب ئەدىب [ug]
 • การออกเสียง : ئورۇن ئورۇن [ug]
 • การออกเสียง : ئوقۇش ئوقۇش [ug]
 • การออกเสียง : يامغۇر يامغۇر [ug]
 • การออกเสียง : قاسىم قاسىم [ug]
 • การออกเสียง : مۇڭسىز مۇڭسىز [ug]
 • การออกเสียง : قابان قابان [fa]
 • การออกเสียง : لۆڭگە لۆڭگە [ug]
 • การออกเสียง : چوپان چوپان [fa]
 • การออกเสียง : ھەسرەت ھەسرەت [ug]
 • การออกเสียง : ئابدۇللا ئابدۇللا [ug]
 • การออกเสียง : تالي تالي [fa]
 • การออกเสียง : ئۇدۇن ئۇدۇن [ug]
 • การออกเสียง : نۇرقۇت نۇرقۇت [ug]
 • การออกเสียง : دالان دالان [fa]
 • การออกเสียง : مەڭگۈ مەڭگۈ [ug]
 • การออกเสียง : قادىر قادىر [ug]
 • การออกเสียง : يېشىل يېشىل [ug]
 • การออกเสียง : كۈن كۈن [ug]
 • การออกเสียง : ياسىن ياسىن [ug]
 • การออกเสียง : ئالماس ئالماس [ug]
 • การออกเสียง : ئۇمۇرباي ئۇمۇرباي [ug]
 • การออกเสียง : ئۇدۇغ ئۇدۇغ [ug]
 • การออกเสียง : گۈلقىز گۈلقىز [ug]
 • การออกเสียง : تۇرسۇن تۇرسۇن [ug]
 • การออกเสียง : تاش تاش [ug]
 • การออกเสียง : ئەخمەت ئەخمەت [ug]
 • การออกเสียง : سايمان سايمان [ug]
 • การออกเสียง : قەيسەر قەيسەر [ug]
 • การออกเสียง : ئورۇچ ئورۇچ [ug]
 • การออกเสียง : ئاق ئاق [ug]
 • การออกเสียง : تىل تىل [ug]
 • การออกเสียง : رەھمەت رەھمەت [ug]
 • การออกเสียง : ئوقسۇ ئوقسۇ [ug]
 • การออกเสียง : جاندار جاندار [fa]
 • การออกเสียง : ئۇچما ئۇچما [ug]
 • การออกเสียง : يارى يارى [fa]
 • การออกเสียง : قۇربان قۇربان [ug]
 • การออกเสียง : ئىسكەندەر ئىسكەندەر [ug]
 • การออกเสียง : تارىم تارىم [ug]
 • การออกเสียง : ئۇرۇز ئۇرۇز [ug]
 • การออกเสียง : ئۇلۇغئەركىن ئۇلۇغئەركىن [ug]
 • การออกเสียง : بايرام بايرام [ug]
 • การออกเสียง : تاغ تاغ [ug]
 • การออกเสียง : قابىل قابىل [ug]
 • การออกเสียง : ئۇرلۇغ ئۇرلۇغ [ug]
 • การออกเสียง : ئاينۇر ئاينۇر [ug]
 • การออกเสียง : ئوزتاي ئوزتاي [ug]
 • การออกเสียง : ئالتۇن ئالتۇن [ug]