หมวดหมู่:

إن شاء الله

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงإن شاء الله

  • การออกเสียง : إن شاء الله إن شاء الله [ar]
  • การออกเสียง : ojalá ojalá [es]
  • การออกเสียง : بإذن الله بإذن الله [ar]