หมวดหมู่:

أ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงأ

 • การออกเสียงคำว่า ألِف ألِف [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أصابعه أصابعه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า اصول اصول [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ألحقت ألحقت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أَلْحق أَلْحق [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أتمت أتمت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أوانى أوانى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أُهِلَّ أُهِلَّ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ألَّف ألَّف [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أميرالمؤمنين ابو بكر الصديق رضي الله عنه أميرالمؤمنين ابو بكر الصديق رضي الله عنه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า َأَنْ َأَنْ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า الأهراماتِ الأهراماتِ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أَكَلَ أَكَلَ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أَيُّهَا أَيُّهَا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ألحقتها ألحقتها [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أكملت أكملت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أجمة أجمة [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أفقدتك أفقدتك [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أَوّلى أَوّلى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أَنْتُمْ أَنْتُمْ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أَوْفُوا أَوْفُوا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أُولِى أُولِى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أَوْلى أَوْلى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أُولَى أُولَى [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أخفت أخفت [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ألحقه ألحقه [ar]
 • การออกเสียงคำว่า أسماها أسماها [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ألْف ألْف [ar]