หมวดหมู่:

أۇزبېك

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงأۇزبېك

  • การออกเสียง : Ўзбек Ўзбек [uz]