หมวดหมู่:

أبيض

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงأبيض

  • การออกเสียง : أبيض
    أبيض [ar]