หมวดหมู่:

יהוה

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงיהוה

  • การออกเสียง : יהוה יהוה [he]