หมวดหมู่:

חיות חווה

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงחיות חווה

 • การออกเสียง : שה שה [he]
 • การออกเสียง : חתלתול חתלתול [he]
 • การออกเสียง : פוני פוני [he]
 • การออกเสียง : חזרזיר חזרזיר [he]
 • การออกเสียง : חזיר ים חזיר ים [he]
 • การออกเสียง : חזירון חזירון [he]
 • การออกเสียง : טוס טוס [he]
 • การออกเสียง : אפרוח אפרוח [he]
 • การออกเสียง : ברוזון ברוזון [he]
 • การออกเสียง : תרנגלת תרנגלת [he]
 • การออกเสียง : שכוי שכוי [he]
 • การออกเสียง : תיש תיש [he]