หมวดหมู่:

חיות חווה

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงחיות חווה

 • การออกเสียงคำว่า חתלתול חתלתול [he]
 • การออกเสียงคำว่า שה שה [he]
 • การออกเสียงคำว่า פוני פוני [he]
 • การออกเสียงคำว่า חזרזיר חזרזיר [he]
 • การออกเสียงคำว่า חזיר ים חזיר ים [he]
 • การออกเสียงคำว่า חזירון חזירון [he]
 • การออกเสียงคำว่า טוס טוס [he]
 • การออกเสียงคำว่า ברוזון ברוזון [he]
 • การออกเสียงคำว่า אפרוח אפרוח [he]
 • การออกเสียงคำว่า שכוי שכוי [he]
 • การออกเสียงคำว่า תרנגלת תרנגלת [he]
 • การออกเสียงคำว่า תיש תיש [he]