หมวดหมู่:

הלוח העברי

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงהלוח העברי

  • การออกเสียง : סיון סיון [he]
  • การออกเสียง : שְׁבָט שְׁבָט [he]
  • การออกเสียง : חשון חשון [he]
  • การออกเสียง : תשרי תשרי [he]
  • การออกเสียง : טבת טבת [he]