หมวดหมู่:

דגל

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงדגל

  • การออกเสียง : דגל דגל [he]