หมวดหมู่:

אחד

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงאחד

  • การออกเสียง : אחד 1 אחד 1 [he]