หมวดหมู่:

Քաշաթաղ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงՔաշաթաղ

 • การออกเสียง : Անի
  Անի [hy]
 • การออกเสียง : Վան
  Վան [hy]
 • การออกเสียง : Քաշունիք
  Քաշունիք [hy]
 • การออกเสียง : Մուշ
  Մուշ [hy]
 • การออกเสียง : Ուրմիա
  Ուրմիա [hy]
 • การออกเสียง : Զորախաչ
  Զորախաչ [hy]
 • การออกเสียง : Վարդանանց
  Վարդանանց [hy]
 • การออกเสียง : Մեղրաշեն
  Մեղրաշեն [hy]
 • การออกเสียง : Ալաշկերտ
  Ալաշկերտ [hy]
 • การออกเสียง : Մարտիրոս
  Մարտիրոս [hy]
 • การออกเสียง : Այգեհովիտ
  Այգեհովիտ [hy]
 • การออกเสียง : Գետամեջ
  Գետամեջ [hy]
 • การออกเสียง : Լճաշեն
  Լճաշեն [hy]
 • บันทึกการออกเสียง : Աղաձոր Աղաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղանուս Աղանուս [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղավնատուն Աղավնատուն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղավնո Աղավնո [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղբրաձոր Աղբրաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ամիրյան Ամիրյան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ամուտեղ Ամուտեղ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Այգեկ Այգեկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Անտառամեջ Անտառամեջ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ապարան Ապարան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արախիշ Արախիշ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արծվաշեն Արծվաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արջաձոր Արջաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արվական Արվական [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արտաշավի Արտաշավի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արցախամայր Արցախամայր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բազմատուս Բազմատուս [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բերդիկ Բերդիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բերձոր Բերձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գահանիստ Գահանիստ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գանձա Գանձա [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գետափ Գետափ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գիհուտ Գիհուտ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գողթանիկ Գողթանիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դիցմայրի Դիցմայրի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դրախտաձոր Դրախտաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Եզնագոմեր Եզնագոմեր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Երիցվանք Երիցվանք [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Թովմասար Թովմասար [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Իշխանաձոր Իշխանաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Խաչգետիկ Խաչգետիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Խաչին Տափ Խաչին Տափ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ծաղկաբերդ Ծաղկաբերդ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ծիծեռնավանք Ծիծեռնավանք [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ծոպաաձոր Ծոպաաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Կերեն Կերեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Կովսական Կովսական [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Կումայրի Կումայրի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Կրմեն Կրմեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հալե Հալե [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հակ Հակ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հակարի Հակարի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հայթաղ Հայթաղ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հայկազյան Հայկազյան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հարար Հարար [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հերիկ Հերիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հիմնաշեն Հիմնաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Հոչանց Հոչանց [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ձորափ Ձորափ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ղազարապատ Ղազարապատ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մամարք Մամարք [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մարատուկ Մարատուկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մարգի Մարգի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մարտունաշեն Մարտունաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մելիքաշեն Մելիքաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մեղվաձոր Մեղվաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Միջնավան Միջնավան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Միրիկ Միրիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մխանց Մխանց [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մշենի Մշենի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մոշաթաղ Մոշաթաղ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մովսեսաշեն Մովսեսաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Մորաջուր Մորաջուր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ներքին Սուս Ներքին Սուս [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Նորաշենիկ Նորաշենիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Շիրակ Շիրակ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ուխտաձոր Ուխտաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ուռեկան Ուռեկան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Չորմանք Չորմանք [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ջանֆիդա Ջանֆիդա [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Սարատակ Սարատակ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Սոնասար Սոնասար [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Սուարաս Սուարաս [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Սուս Սուս [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Սպիտակաջուր Սպիտակաջուր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Վազգենաշեն Վազգենաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Վակունիս Վակունիս [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Վաղազին Վաղազին [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Վարդաբաց Վարդաբաց [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Վերին Քաշունիք Վերին Քաշունիք [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Վերիշեն Վերիշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Վուրգավան Վուրգավան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Տանձուտ Տանձուտ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Տիգրանավան Տիգրանավան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Փակահան Փակահան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Քաշաթաղ Քաշաթաղ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Քարաբակ Քարաբակ [hy] รอการออกเสียง