หมวดหมู่:

փաստաթուղթ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงփաստաթուղթ

  • การออกเสียง : document document [en]