หมวดหมู่:

Շուշի

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงՇուշի

  • การออกเสียง : Շուշի Շուշի [hy]
  • บันทึกการออกเสียง : Հինշեն Հինշեն [hy] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Մեծշեն Մեծշեն [hy] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Տասը Վերստ Տասը Վերստ [hy] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Քարին տակ Քարին տակ [hy] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Եղցահող Եղցահող [hy] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Քիրսավան Քիրսավան [hy] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Լիսագոր Լիսագոր [hy] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : Կանաչ թալա Կանաչ թալա [hy] รอการออกเสียง