หมวดหมู่:

ԼՂՀ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงԼՂՀ

 • การออกเสียง : Անի Անի [hy]
 • การออกเสียง : Շուշի Շուշի [hy]
 • การออกเสียง : Վանք Վանք [hy]
 • การออกเสียง : Նոր Կարմիրավան Նոր Կարմիրավան [hy]
 • การออกเสียง : Վան Վան [hy]
 • การออกเสียง : Քաշունիք Քաշունիք [hy]
 • การออกเสียง : Հիլիս Հիլիս [hy]
 • การออกเสียง : Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ [hy]
 • การออกเสียง : Հարավ Հարավ [hy]
 • การออกเสียง : Մուշ Մուշ [hy]
 • การออกเสียง : Զորախաչ Զորախաչ [hy]
 • การออกเสียง : սարալանջ սարալանջ [hy]
 • การออกเสียง : Վարդանանց Վարդանանց [hy]
 • การออกเสียง : Ուրմիա Ուրմիա [hy]
 • การออกเสียง : Գետավան Գետավան [hy]
 • การออกเสียง : Իվանյան Իվանյան [hy]
 • การออกเสียง : Մեղրաշեն Մեղրաշեն [hy]
 • การออกเสียง : Այգեհովիտ Այգեհովիտ [hy]
 • การออกเสียง : Ալաշկերտ Ալաշկերտ [hy]
 • การออกเสียง : Գետամեջ Գետամեջ [hy]
 • การออกเสียง : Լճաշեն Լճաշեն [hy]
 • การออกเสียง : Մարտիրոս Մարտիրոս [hy]
 • บันทึกการออกเสียง : Ազոխ Ազոխ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ակնաբերդ Ակնաբերդ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղաբեկալանջ Աղաբեկալանջ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղաձոր Աղաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղանուս Աղանուս [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղավնատուն Աղավնատուն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղավնո Աղավնո [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աղբրաձոր Աղբրաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ամիրյան Ամիրյան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ամուտեղ Ամուտեղ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Այգեկ Այգեկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Այգեստան Այգեստան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Անձավներ Անձավներ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Անտառամեջ Անտառամեջ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աշան Աշան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ապարան Ապարան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Առաջաձոր Առաջաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Առաջամուխ Առաջամուխ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Առաքել Առաքել [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ասկերան Ասկերան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Աստղաշեն Աստղաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ավդուռ Ավդուռ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ավետարանոց Ավետարանոց [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արախիշ Արախիշ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արանզամին Արանզամին [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արևշատ Արևշատ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արծվաշեն Արծվաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արմենակավան Արմենակավան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արջաձոր Արջաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արվական Արվական [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արտաշավի Արտաշավի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արցախամայր Արցախամայր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Արցախի Հանրապետություն Արցախի Հանրապետություն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բադարա Բադարա [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բազմատուս Բազմատուս [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բանաձոր Բանաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բերդաշեն Բերդաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բերդիկ Բերդիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բերձոր Բերձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Բերքաձոր Բերքաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գահանիստ Գահանիստ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գանձա Գանձա [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գառնաքար Գառնաքար [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գետափ Գետափ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գիհուտ Գիհուտ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գիշի Գիշի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Գողթանիկ Գողթանիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դադիվանք Դադիվանք [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դահրազ Դահրազ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դահրավ Դահրավ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դաշուշեն Դաշուշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դաշտագլուխ Դաշտագլուխ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դիցմայրի Դիցմայրի [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դրախտաձոր Դրախտաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դրախտիկ Դրախտիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Դրմբոն Դրմբոն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Եզնագոմեր Եզնագոմեր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : եղեգնուտ եղեգնուտ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Եղցահող Եղցահող [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Եմիշճան Եմիշճան [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Երիցվանք Երիցվանք [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Զագլիկ Զագլիկ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Զարդախաչ Զարդախաչ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Զարդանաշեն Զարդանաշեն [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Զուար Զուար [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Թալիշ Թալիշ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Թաղասեռ Թաղասեռ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Թաղավարդ Թաղավարդ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Թաղուտ Թաղուտ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Թբլղու Թբլղու [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Թովմասար Թովմասար [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Իշխանաձոր Իշխանաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Լևոնարխ Լևոնարխ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Լիսագոր Լիսագոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ԼՂՀ֊ ԼՂՀ֊ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Լուսաձոր Լուսաձոր [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Խանաբադ Խանաբադ [hy] รอการออกเสียง