หมวดหมู่:

բայ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงբայ

 • การออกเสียง : jesti jesti [sl]
 • การออกเสียง : извинять извинять [ru]
 • การออกเสียง : zvati zvati [hr]
 • การออกเสียง : бессовестничать бессовестничать [ru]
 • การออกเสียง : перестраиваться перестраиваться [ru]
 • การออกเสียง : баллотировать баллотировать [ru]
 • การออกเสียง : агглютинировать агглютинировать [ru]
 • การออกเสียง : бесчестить бесчестить [ru]
 • การออกเสียง : prodavati prodavati [hr]
 • การออกเสียง : баллотироваться баллотироваться [ru]
 • การออกเสียง : χορεύω χορεύω [el]
 • การออกเสียง : аранжировать аранжировать [ru]
 • การออกเสียง : алеть алеть [ru]
 • การออกเสียง : любишь любишь [ru]
 • การออกเสียง : родился родился [ru]
 • การออกเสียง : նիհարել նիհարել [hy]
 • การออกเสียง : եկեք եկեք [hy]
 • การออกเสียง : work out work out [en]
 • การออกเสียง : երազել երազել [hy]
 • การออกเสียง : գրել գրել [hy]
 • การออกเสียง : στέκομαι στέκομαι [el]
 • การออกเสียง : կանգնել կանգնել [hy]
 • การออกเสียง : слушайте слушайте [ru]
 • การออกเสียง : brojati brojati [hr]
 • การออกเสียง : апробировать апробировать [ru]
 • การออกเสียง : развести развести [ru]
 • การออกเสียง : πτωχεύω πτωχεύω [el]
 • การออกเสียง : анализировать анализировать [ru]
 • การออกเสียง : βρέχω βρέχω [el]
 • การออกเสียง : аккредитовать аккредитовать [ru]
 • การออกเสียง : šaliti se šaliti se [sl]
 • การออกเสียง : izjaviti izjaviti [hr]
 • การออกเสียง : аттестоваться аттестоваться [ru]
 • การออกเสียง : կարդալ կարդալ [hy]
 • การออกเสียง : կռվել կռվել [hy]
 • การออกเสียง : είμαι είμαι [el]
 • การออกเสียง : ассигновать ассигновать [ru]
 • การออกเสียง : գնել գնել [hy]
 • การออกเสียง : կառուցել կառուցել [hy]
 • การออกเสียง : megelőz megelőz [hu]
 • การออกเสียง : балаболить балаболить [ru]
 • การออกเสียง : ненавидеть ненавидеть [ru]
 • การออกเสียง : аккредитоваться аккредитоваться [ru]
 • การออกเสียง : πλέκω πλέκω [el]
 • การออกเสียง : лити лити [cv]
 • การออกเสียง : δέχομαι δέχομαι [el]
 • การออกเสียง : адсорбировать адсорбировать [ru]
 • การออกเสียง : терпеть терпеть [ru]
 • การออกเสียง : аннексировать аннексировать [ru]
 • การออกเสียง : σιωπώ σιωπώ [el]
 • การออกเสียง : бахаться бахаться [ru]
 • การออกเสียง : адъективироваться адъективироваться [ru]
 • การออกเสียง : համակարգել համակարգել [hy]
 • การออกเสียง : համբուրել համբուրել [hy]
 • การออกเสียง : кинути кинути [uk]
 • การออกเสียง : мести мести [uk]
 • การออกเสียง : ἐθέλω ἐθέλω [grc]
 • การออกเสียง : երգել երգել [hy]
 • การออกเสียง : προκρίνω προκρίνω [el]
 • การออกเสียง : plašiti plašiti [sr]
 • การออกเสียง : βόσκω βόσκω [el]
 • การออกเสียง : πλήττω πλήττω [el]
 • การออกเสียง : dogovoriti se dogovoriti se [hr]
 • การออกเสียง : ես ես [hy]
 • การออกเสียง : купати купати [uk]
 • การออกเสียง : աղալ աղալ [hy]
 • การออกเสียง : копати копати [uk]
 • การออกเสียง : բացել բացել [hy]
 • การออกเสียง : апнуть апнуть [ru]
 • การออกเสียง : ulaziti ulaziti [hr]
 • การออกเสียง : stizati stizati [hr]
 • การออกเสียง : σκοτώνω σκοτώνω [el]
 • การออกเสียง : ассимилировать ассимилировать [ru]
 • การออกเสียง : ὑφαίνω ὑφαίνω [grc]
 • การออกเสียง : διαλέγω διαλέγω [el]
 • การออกเสียง : jačati jačati [hr]
 • การออกเสียง : βραβεύω βραβεύω [el]
 • การออกเสียง : νέμω νέμω [el]
 • การออกเสียง : βλέπω βλέπω [grc]
 • การออกเสียง : liti liti [ca]
 • การออกเสียง : κωλύω κωλύω [el]
 • การออกเสียง : kazati kazati [sr]
 • การออกเสียง : ткати ткати [uk]
 • การออกเสียง : մումիացնել մումիացնել [hy]
 • การออกเสียง : знати знати [uk]
 • การออกเสียง : isključivati isključivati [hr]
 • การออกเสียง : διδάσκω διδάσκω [el]
 • การออกเสียง : брзати брзати [sr]
 • การออกเสียง : брить брить [ru]
 • การออกเสียง : միանալ միանալ [hy]
 • การออกเสียง : шить шить [ru]
 • การออกเสียง : θεραπεύω θεραπεύω [grc]
 • การออกเสียง : беспокоить беспокоить [ru]
 • การออกเสียง : γυμνάζω γυμνάζω [el]
 • การออกเสียง : λέγω λέγω [grc]
 • การออกเสียง : φαίνω φαίνω [grc]
 • การออกเสียง : стучать стучать [ru]
 • การออกเสียง : мерить мерить [ru]
 • การออกเสียง : авторизовать авторизовать [ru]
 • การออกเสียง : говорити говорити [uk]