หมวดหมู่:

բայ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงբայ

 • การออกเสียง : люблю люблю [ru]
 • การออกเสียง : говорить говорить [ru]
 • การออกเสียง : думать думать [ru]
 • บันทึกการออกเสียง : քրտնել քրտնել [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : հեծկլտալ հեծկլտալ [hy] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : մսխել մսխել [hy] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : знати знати [uk]
 • การออกเสียง : бежать бежать [ru]
 • การออกเสียง : обедать обедать [ru]
 • การออกเสียง : сказать сказать [ru]
 • การออกเสียง : танцевать танцевать [ru]
 • การออกเสียง : adresovati adresovati [sr]
 • การออกเสียง : баловаться баловаться [ru]
 • การออกเสียง : звонит звонит [ru]
 • การออกเสียง : любить любить [ru]
 • การออกเสียง : пить пить [ru]
 • การออกเสียง : пьет пьет [ru]
 • การออกเสียง : work work [en]
 • การออกเสียง : μαγειρεύω μαγειρεύω [el]
 • การออกเสียง : ἴεμαι ἴεμαι [grc]
 • การออกเสียง : εὐχαριστέω εὐχαριστέω [grc]
 • การออกเสียง : хочет хочет [ru]
 • การออกเสียง : хочешь хочешь [ru]
 • การออกเสียง : греть греть [ru]
 • การออกเสียง : зависеть зависеть [ru]
 • การออกเสียง : кликать кликать [ru]
 • การออกเสียง : брить брить [ru]
 • การออกเสียง : нездоровиться нездоровиться [ru]
 • การออกเสียง : мерить мерить [ru]
 • การออกเสียง : бреешь бреешь [ru]
 • การออกเสียง : вертеть вертеть [ru]
 • การออกเสียง : терпеть терпеть [ru]
 • การออกเสียง : колебать колебать [ru]
 • การออกเสียง : дышать дышать [ru]
 • การออกเสียง : ненавидеть ненавидеть [ru]
 • การออกเสียง : считать считать [ru]
 • การออกเสียง : брезжить брезжить [ru]
 • การออกเสียง : косить косить [ru]
 • การออกเสียง : пениться пениться [ru]
 • การออกเสียง : закабалять закабалять [ru]
 • การออกเสียง : колебаться колебаться [ru]
 • การออกเสียง : плакать плакать [ru]
 • การออกเสียง : сыпать сыпать [ru]
 • การออกเสียง : брею брею [ru]
 • การออกเสียง : держать держать [ru]
 • การออกเสียง : ездить ездить [ru]
 • การออกเสียง : обидеть обидеть [ru]
 • การออกเสียง : топтать топтать [ru]
 • การออกเสียง : бормотать бормотать [ru]
 • การออกเสียง : закаляться закаляться [ru]
 • การออกเสียง : колоть колоть [ru]
 • การออกเสียง : лакомиться лакомиться [ru]
 • การออกเสียง : нравиться нравиться [ru]
 • การออกเสียง : канителиться канителиться [ru]
 • การออกเสียง : молить молить [ru]
 • การออกเสียง : омрачать омрачать [ru]
 • การออกเสียง : пороть пороть [ru]
 • การออกเสียง : бреют бреют [ru]
 • การออกเสียง : краснеть краснеть [ru]
 • การออกเสียง : нарядить нарядить [ru]
 • การออกเสียง : выздороветь выздороветь [ru]
 • การออกเสียง : обожать обожать [ru]
 • การออกเสียง : тянуть тянуть [ru]
 • การออกเสียง : бреем бреем [ru]
 • การออกเสียง : колыхать колыхать [ru]
 • การออกเสียง : смотреть смотреть [ru]
 • การออกเสียง : лепетать лепетать [ru]
 • การออกเสียง : нянчить нянчить [ru]
 • การออกเสียง : готовить готовить [ru]
 • การออกเสียง : молоть молоть [ru]
 • การออกเสียง : кружить кружить [ru]
 • การออกเสียง : вялить вялить [ru]
 • การออกเสียง : жалить жалить [ru]
 • การออกเสียง : манить манить [ru]
 • การออกเสียง : бреет бреет [ru]
 • การออกเสียง : таять таять [ru]
 • การออกเสียง : гнать гнать [ru]
 • การออกเสียง : жеманиться жеманиться [ru]
 • การออกเสียง : бреете бреете [ru]
 • การออกเสียง : паять паять [ru]
 • การออกเสียง : лопотать лопотать [ru]
 • การออกเสียง : шептать шептать [ru]
 • การออกเสียง : думаю думаю [ru]
 • การออกเสียง : пьешь пьешь [ru]
 • การออกเสียง : стучу стучу [ru]
 • การออกเสียง : слышать слышать [ru]
 • การออกเสียง : пью пью [ru]
 • การออกเสียง : видеть видеть [ru]
 • การออกเสียง : любишь любишь [ru]
 • การออกเสียง : давать давать [ru]
 • การออกเสียง : слышу слышу [ru]
 • การออกเสียง : вижу вижу [ru]
 • การออกเสียง : дает дает [ru]
 • การออกเสียง : читаем читаем [ru]
 • การออกเสียง : даешь даешь [ru]
 • การออกเสียง : стучать стучать [ru]
 • การออกเสียง : читать читать [ru]
 • การออกเสียง : стучишь стучишь [ru]
 • การออกเสียง : помним помним [ru]
 • การออกเสียง : даю даю [ru]