หมวดหมู่:

բայ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงբայ

 • การออกเสียง : meghív meghív [hu]
 • การออกเสียง : megijed megijed [hu]
 • การออกเสียง : megijeszt megijeszt [hu]
 • การออกเสียง : megjósol megjósol [hu]
 • การออกเสียง : megkér megkér [hu]
 • การออกเสียง : megkeres megkeres [hu]
 • การออกเสียง : megkínoz megkínoz [hu]
 • การออกเสียง : megkóstol megkóstol [hu]
 • การออกเสียง : naglasiti naglasiti [sr]
 • การออกเสียง : najaviti najaviti [sr]
 • การออกเสียง : napomenuti napomenuti [sr]
 • การออกเสียง : napominjati napominjati [sr]
 • การออกเสียง : narušavati narušavati [sr]
 • การออกเสียง : naterati naterati [sr]
 • การออกเสียง : navesti navesti [sr]
 • การออกเสียง : obavljati obavljati [sr]
 • การออกเสียง : obezbediti obezbediti [sr]
 • การออกเสียง : očekivati očekivati [sr]
 • การออกเสียง : odgovarati odgovarati [sr]
 • การออกเสียง : odlučiti odlučiti [hr]
 • การออกเสียง : open open [en]
 • การออกเสียง : otkloniti otkloniti [sr]
 • การออกเสียง : plakati plakati [hr]
 • การออกเสียง : plašiti plašiti [sr]
 • การออกเสียง : popločati popločati [sr]
 • การออกเสียง : posedovati posedovati [sr]
 • การออกเสียง : posetiti posetiti [sr]
 • การออกเสียง : precizirati precizirati [sr]
 • การออกเสียง : preneti preneti [sr]
 • การออกเสียง : preuzeti preuzeti [sr]
 • การออกเสียง : prići prići [sr]
 • การออกเสียง : procenjivati procenjivati [sr]
 • การออกเสียง : prodavati prodavati [hr]
 • การออกเสียง : reći reći [hr]
 • การออกเสียง : regarder regarder [fr]
 • การออกเสียง : šablonizirati šablonizirati [sr]
 • การออกเสียง : šacovati šacovati [sr]
 • การออกเสียง : šaliti se šaliti se [sl]
 • การออกเสียง : šamarati šamarati [sr]
 • การออกเสียง : šapnuti šapnuti [sr]
 • การออกเสียง : šaptati šaptati [sr]
 • การออกเสียง : šaputati šaputati [sr]
 • การออกเสียง : sići sići [hr]
 • การออกเสียง : slati slati [sr]
 • การออกเสียง : smatrati smatrati [hr]
 • การออกเสียง : spremati spremati [sr]
 • การออกเสียง : stići stići [hr]
 • การออกเสียง : stizati stizati [hr]
 • การออกเสียง : stvoriti stvoriti [sr]
 • การออกเสียง : šutirati šutirati [sr]
 • การออกเสียง : šutjeti šutjeti [sr]
 • การออกเสียง : tetovirati tetovirati [sr]
 • การออกเสียง : think think [en]
 • การออกเสียง : ucenjivati ucenjivati [sr]
 • การออกเสียง : učestvovati učestvovati [sr]
 • การออกเสียง : ukazivati ukazivati [sr]
 • การออกเสียง : ukloniti ukloniti [hr]
 • การออกเสียง : ulaziti ulaziti [hr]
 • การออกเสียง : vabiti vabiti [sr]
 • การออกเสียง : vagati vagati [hr]
 • การออกเสียง : vajditi vajditi [sr]
 • การออกเสียง : vajditi se vajditi se [sr]
 • การออกเสียง : walk walk [en]
 • การออกเสียง : went went [en]
 • การออกเสียง : work work [en]
 • การออกเสียง : work out work out [en]
 • การออกเสียง : zvati zvati [hr]
 • การออกเสียง : ἄγαμαι ἄγαμαι [grc]
 • การออกเสียง : ἀγαπάω ἀγαπάω [grc]
 • การออกเสียง : αγαπώ αγαπώ [el]
 • การออกเสียง : ἀγαπῶ ἀγαπῶ [grc]
 • การออกเสียง : ἀγείρω ἀγείρω [grc]
 • การออกเสียง : ἄγνυμι ἄγνυμι [grc]
 • การออกเสียง : αγρικιέμαι αγρικιέμαι [el]
 • การออกเสียง : αγρικώ αγρικώ [el]
 • การออกเสียง : ἄγχω ἄγχω [grc]
 • การออกเสียง : ἄγω ἄγω [grc]
 • การออกเสียง : ἀδοξέω ἀδοξέω [grc]
 • การออกเสียง : ἀείδω ἀείδω [grc]
 • การออกเสียง : ἀείρω ἀείρω [grc]
 • การออกเสียง : ἀερτάω ἀερτάω [grc]
 • การออกเสียง : ἅζομαι ἅζομαι [grc]
 • การออกเสียง : ἄζω ἄζω [grc]
 • การออกเสียง : ἄημι ἄημι [grc]
 • การออกเสียง : ἀθέμβω ἀθέμβω [grc]
 • การออกเสียง : ἀθερίζω ἀθερίζω [grc]
 • การออกเสียง : ἀθρέω ἀθρέω [grc]
 • การออกเสียง : ἀθροίζω ἀθροίζω [grc]
 • การออกเสียง : ἀθύρω ἀθύρω [grc]
 • การออกเสียง : αἰδέομαι αἰδέομαι [grc]
 • การออกเสียง : αἴνυμαι αἴνυμαι [grc]
 • การออกเสียง : αἴνω αἴνω [grc]
 • การออกเสียง : αἱρέω αἱρέω [grc]
 • การออกเสียง : αἴρω αἴρω [grc]
 • การออกเสียง : ἀΐσσω ἀΐσσω [grc]
 • การออกเสียง : αἰτέω αἰτέω [grc]
 • การออกเสียง : ἀΐω ἀΐω [grc]
 • การออกเสียง : ἀκέομαι ἀκέομαι [grc]
 • การออกเสียง : ακινητοποιώ ακινητοποιώ [el]
 • การออกเสียง : ἀκολουθέω ἀκολουθέω [grc]