หมวดหมู่:

բայ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงբայ

 • การออกเสียง : walk walk [en]
 • การออกเสียง : do do [en]
 • การออกเสียง : work work [en]
 • การออกเสียง : think think [en]
 • การออกเสียง : говорить говорить [ru]
 • การออกเสียง : acquire acquire [en]
 • การออกเสียง : делать делать [ru]
 • การออกเสียง : смотреть смотреть [ru]
 • การออกเสียง : писать писать [ru]
 • การออกเสียง : regarder regarder [fr]
 • การออกเสียง : open open [en]
 • การออกเสียง : люблю люблю [ru]
 • การออกเสียง : кушать кушать [ru]
 • การออกเสียง : любить любить [ru]
 • การออกเสียง : went went [en]
 • การออกเสียง : искать искать [ru]
 • การออกเสียง : читать читать [ru]
 • การออกเสียง : спать спать [ru]
 • การออกเสียง : знать знать [ru]
 • การออกเสียง : сказать сказать [ru]
 • การออกเสียง : скачать скачать [ru]
 • การออกเสียง : говорю говорю [ru]
 • การออกเสียง : объяснять объяснять [ru]
 • การออกเสียง : пить пить [ru]
 • การออกเสียง : видеть видеть [ru]
 • การออกเสียง : думать думать [ru]
 • การออกเสียง : обедать обедать [ru]
 • การออกเสียง : слушать слушать [ru]
 • การออกเสียง : завтракать завтракать [ru]
 • การออกเสียง : учиться учиться [ru]
 • การออกเสียง : бежать бежать [ru]
 • การออกเสียง : обожать обожать [ru]
 • การออกเสียง : думаю думаю [ru]
 • การออกเสียง : звонит звонит [ru]
 • การออกเสียง : иметь иметь [ru]
 • การออกเสียง : слышать слышать [ru]
 • การออกเสียง : давать давать [ru]
 • การออกเสียง : ужинать ужинать [ru]
 • การออกเสียง : плакать плакать [ru]
 • การออกเสียง : беднеть беднеть [ru]
 • การออกเสียง : լսել լսել [hy]
 • การออกเสียง : баловать баловать [ru]
 • การออกเสียง : хотеть хотеть [ru]
 • การออกเสียง : готовить готовить [ru]
 • การออกเสียง : подрастаешь подрастаешь [ru]
 • การออกเสียง : танцевать танцевать [ru]
 • การออกเสียง : плавать плавать [ru]
 • การออกเสียง : адаптировать адаптировать [ru]
 • การออกเสียง : колебать колебать [ru]
 • การออกเสียง : петь петь [ru]
 • การออกเสียง : աղավաղել աղավաղել [hy]
 • การออกเสียง : բարկանալ բարկանալ [hy]
 • การออกเสียง : aan aan [nl]
 • การออกเสียง : бегать бегать [ru]
 • การออกเสียง : хочешь хочешь [ru]
 • การออกเสียง : считать считать [ru]
 • การออกเสียง : пью пью [ru]
 • การออกเสียง : сыпать сыпать [ru]
 • การออกเสียง : αγαπώ αγαπώ [el]
 • การออกเสียง : открывать открывать [ru]
 • การออกเสียง : govoriti govoriti [hr]
 • การออกเสียง : ездить ездить [ru]
 • การออกเสียง : бесить бесить [ru]
 • การออกเสียง : хочет хочет [ru]
 • การออกเสียง : φροντίζω φροντίζω [el]
 • การออกเสียง : бездельничать бездельничать [ru]
 • การออกเสียง : нравиться нравиться [ru]
 • การออกเสียง : тянуть тянуть [ru]
 • การออกเสียง : держать держать [ru]
 • การออกเสียง : абсорбироваться абсорбироваться [ru]
 • การออกเสียง : work out work out [en]
 • การออกเสียง : обидеть обидеть [ru]
 • การออกเสียง : лакомиться лакомиться [ru]
 • การออกเสียง : родилась родилась [ru]
 • การออกเสียง : ἀποκρύπτω ἀποκρύπτω [grc]
 • การออกเสียง : таять таять [ru]
 • การออกเสียง : dati dati [hr]
 • การออกเสียง : умалять умалять [ru]
 • การออกเสียง : гнать гнать [ru]
 • การออกเสียง : казати казати [uk]
 • การออกเสียง : анекдотить анекдотить [ru]
 • การออกเสียง : абстрагировать абстрагировать [ru]
 • การออกเสียง : ասել ասել [hy]
 • การออกเสียง : родился родился [ru]
 • การออกเสียง : βάζω βάζω [el]
 • การออกเสียง : оперла оперла [ru]
 • การออกเสียง : meghátrál meghátrál [hu]
 • การออกเสียง : кричать кричать [ru]
 • การออกเสียง : читаем читаем [ru]
 • การออกเสียง : аукать аукать [ru]
 • การออกเสียง : աշխատել աշխատել [hy]
 • การออกเสียง : любишь любишь [ru]
 • การออกเสียง : нервничать нервничать [ru]
 • การออกเสียง : атаковать атаковать [ru]
 • การออกเสียง : абстрагироваться абстрагироваться [ru]
 • การออกเสียง : dobiti dobiti [hr]
 • การออกเสียง : ispunjavati ispunjavati [sr]
 • การออกเสียง : архаизироваться архаизироваться [ru]
 • การออกเสียง : слушайте слушайте [ru]
 • การออกเสียง : jesti jesti [sl]