หมวดหมู่:

բայ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงբայ

 • การออกเสียง : walk
  walk [en]
 • การออกเสียง : do
  do [en]
 • การออกเสียง : work
  work [en]
 • การออกเสียง : think
  think [en]
 • การออกเสียง : говорить
  говорить [ru]
 • การออกเสียง : acquire
  acquire [en]
 • การออกเสียง : делать
  делать [ru]
 • การออกเสียง : regarder
  regarder [fr]
 • การออกเสียง : писать
  писать [ru]
 • การออกเสียง : open
  open [en]
 • การออกเสียง : люблю
  люблю [ru]
 • การออกเสียง : смотреть
  смотреть [ru]
 • การออกเสียง : кушать
  кушать [ru]
 • การออกเสียง : went
  went [en]
 • การออกเสียง : любить
  любить [ru]
 • การออกเสียง : читать
  читать [ru]
 • การออกเสียง : спать
  спать [ru]
 • การออกเสียง : говорю
  говорю [ru]
 • การออกเสียง : видеть
  видеть [ru]
 • การออกเสียง : пить
  пить [ru]
 • การออกเสียง : сказать
  сказать [ru]
 • การออกเสียง : думать
  думать [ru]
 • การออกเสียง : искать
  искать [ru]
 • การออกเสียง : знать
  знать [ru]
 • การออกเสียง : завтракать
  завтракать [ru]
 • การออกเสียง : объяснять
  объяснять [ru]
 • การออกเสียง : бежать
  бежать [ru]
 • การออกเสียง : обедать
  обедать [ru]
 • การออกเสียง : думаю
  думаю [ru]
 • การออกเสียง : слушать
  слушать [ru]
 • การออกเสียง : учиться
  учиться [ru]
 • การออกเสียง : обожать
  обожать [ru]
 • การออกเสียง : звонит
  звонит [ru]
 • การออกเสียง : слышать
  слышать [ru]
 • การออกเสียง : давать
  давать [ru]
 • การออกเสียง : скачать
  скачать [ru]
 • การออกเสียง : ужинать
  ужинать [ru]
 • การออกเสียง : хотеть
  хотеть [ru]
 • การออกเสียง : плакать
  плакать [ru]
 • การออกเสียง : баловать
  баловать [ru]
 • การออกเสียง : беднеть
  беднеть [ru]
 • การออกเสียง : լսել
  լսել [hy]
 • การออกเสียง : готовить
  готовить [ru]
 • การออกเสียง : танцевать
  танцевать [ru]
 • การออกเสียง : петь
  петь [ru]
 • การออกเสียง : подрастаешь
  подрастаешь [ru]
 • การออกเสียง : плавать
  плавать [ru]
 • การออกเสียง : иметь
  иметь [ru]
 • การออกเสียง : хочешь
  хочешь [ru]
 • การออกเสียง : адаптировать
  адаптировать [ru]
 • การออกเสียง : считать
  считать [ru]
 • การออกเสียง : бегать
  бегать [ru]
 • การออกเสียง : колебать
  колебать [ru]
 • การออกเสียง : aan
  aan [nl]
 • การออกเสียง : աղավաղել
  աղավաղել [hy]
 • การออกเสียง : բարկանալ
  բարկանալ [hy]
 • การออกเสียง : пью
  пью [ru]
 • การออกเสียง : ездить
  ездить [ru]
 • การออกเสียง : αγαπώ
  αγαπώ [el]
 • การออกเสียง : сыпать
  сыпать [ru]
 • การออกเสียง : открывать
  открывать [ru]
 • การออกเสียง : хочет
  хочет [ru]
 • การออกเสียง : govoriti
  govoriti [hr]
 • การออกเสียง : бесить
  бесить [ru]
 • การออกเสียง : нравиться
  нравиться [ru]
 • การออกเสียง : φροντίζω
  φροντίζω [el]
 • การออกเสียง : бездельничать
  бездельничать [ru]
 • การออกเสียง : work out
  work out [en]
 • การออกเสียง : держать
  держать [ru]
 • การออกเสียง : абсорбироваться
  абсорбироваться [ru]
 • การออกเสียง : родилась
  родилась [ru]
 • การออกเสียง : лакомиться
  лакомиться [ru]
 • การออกเสียง : ἀποκρύπτω
  ἀποκρύπτω [grc]
 • การออกเสียง : dati
  dati [hr]
 • การออกเสียง : гнать
  гнать [ru]
 • การออกเสียง : кричать
  кричать [ru]
 • การออกเสียง : умалять
  умалять [ru]
 • การออกเสียง : казати
  казати [uk]
 • การออกเสียง : анекдотить
  анекдотить [ru]
 • การออกเสียง : родился
  родился [ru]
 • การออกเสียง : абстрагировать
  абстрагировать [ru]
 • การออกเสียง : βάζω
  βάζω [el]
 • การออกเสียง : ասել
  ասել [hy]
 • การออกเสียง : нервничать
  нервничать [ru]
 • การออกเสียง : оперла
  оперла [ru]
 • การออกเสียง : любишь
  любишь [ru]
 • การออกเสียง : meghátrál
  meghátrál [hu]
 • การออกเสียง : читаем
  читаем [ru]
 • การออกเสียง : είμαι
  είμαι [el]
 • การออกเสียง : աշխատել
  աշխատել [hy]
 • การออกเสียง : аукать
  аукать [ru]
 • การออกเสียง : тянуть
  тянуть [ru]
 • การออกเสียง : атаковать
  атаковать [ru]
 • การออกเสียง : слушайте
  слушайте [ru]
 • การออกเสียง : абстрагироваться
  абстрагироваться [ru]
 • การออกเสียง : dobiti
  dobiti [hr]
 • การออกเสียง : ispunjavati
  ispunjavati [sr]
 • การออกเสียง : принимать
  принимать [ru]
 • การออกเสียง : архаизироваться
  архаизироваться [ru]
 • การออกเสียง : jesti
  jesti [sl]