หมวดหมู่:

әдәбият

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงәдәбият

 • การออกเสียง : театр театр [ru]
 • การออกเสียง : фольклор фольклор [ru]
 • การออกเสียง : ритм ритм [ru]
 • การออกเสียง : роман роман [ru]
 • การออกเสียง : шарж шарж [ru]
 • การออกเสียง : тиен тиен [tt]
 • การออกเสียง : Казан Казан [tt]
 • การออกเสียง : строфа строфа [ru]
 • การออกเสียง : драма драма [ru]
 • การออกเสียง : юмор юмор [ru]
 • การออกเสียง : суык суык [tt]
 • การออกเสียง : ода ода [chm]
 • การออกเสียง : каз каз [tt]
 • การออกเสียง : повесть повесть [ru]
 • การออกเสียง : эш эш [tt]
 • การออกเสียง : чыршы чыршы [tt]
 • การออกเสียง : китап китап [tt]
 • การออกเสียง : турак турак [tt]
 • การออกเสียง : мәхәббәт мәхәббәт [tt]
 • การออกเสียง : буран буран [tt]
 • การออกเสียง : эллипсис эллипсис [ru]
 • การออกเสียง : таз таз [ru]
 • การออกเสียง : Мирон Мирон [tt]
 • การออกเสียง : водевиль водевиль [ru]
 • การออกเสียง : үпкә үпкә [tt]
 • การออกเสียง : пауза пауза [ru]
 • การออกเสียง : җил җил [tt]
 • การออกเสียง : лирика лирика [ru]
 • การออกเสียง : анапест анапест [ru]
 • การออกเสียง : тормыш тормыш [tt]
 • การออกเสียง : бытбылдык бытбылдык [tt]
 • การออกเสียง : синоним синоним [ru]
 • การออกเสียง : Зөһрә Зөһрә [tt]
 • การออกเสียง : мора мора [be]
 • การออกเสียง : җавап җавап [tt]
 • การออกเสียง : вәхи вәхи [tt]
 • การออกเสียง : әкият әкият [tt]
 • การออกเสียง : Казлар Казлар [tt]
 • การออกเสียง : синекдоха синекдоха [ru]
 • การออกเสียง : көтмәгәндә көтмәгәндә [tt]
 • การออกเสียง : Тәмсил Тәмсил [tt]
 • การออกเสียง : трагедия трагедия [ru]
 • การออกเสียง : новелла новелла [ru]
 • การออกเสียง : эпитет эпитет [ru]
 • การออกเสียง : ямб ямб [ru]
 • การออกเสียง : гекзаметр гекзаметр [ru]
 • การออกเสียง : эпос эпос [tt]
 • การออกเสียง : Көз Көз [tt]
 • การออกเสียง : Бабич Бабич [tt]
 • การออกเสียง : атрибуция атрибуция [ru]
 • การออกเสียง : карга карга [tt]
 • การออกเสียง : октава октава [ru]
 • การออกเสียง : эпопея эпопея [ru]
 • การออกเสียง : Сатира Сатира [ru]
 • การออกเสียง : хронотоп хронотоп [tt]
 • การออกเสียง : Погром Погром [ru]
 • การออกเสียง : эссе эссе [ru]
 • การออกเสียง : йокы йокы [tt]
 • การออกเสียง : вәзен вәзен [tt]
 • การออกเสียง : баллада баллада [tt]
 • การออกเสียง : омоним омоним [ru]
 • การออกเสียง : Аң Аң [tt]
 • การออกเสียง : киңәш киңәш [tt]
 • การออกเสียง : табан табан [tt]
 • การออกเสียง : Рәдиф Рәдиф [tt]
 • การออกเสียง : Оракул Оракул [ru]
 • การออกเสียง : чабак чабак [tt]
 • การออกเสียง : комедия комедия [ru]
 • การออกเสียง : пьеса пьеса [ru]
 • การออกเสียง : Алмас Алмас [tt]
 • การออกเสียง : бәти бәти [tt]
 • การออกเสียง : элегия элегия [ru]
 • การออกเสียง : гласный гласный [ru]
 • การออกเสียง : антибакхий антибакхий [tt]
 • การออกเสียง : эпилог эпилог [ru]
 • การออกเสียง : пародия пародия [ru]
 • การออกเสียง : эпик эпик [tt]
 • การออกเสียง : бәхет бәхет [tt]
 • การออกเสียง : Мөрит Мөрит [tt]
 • การออกเสียง : хорей хорей [ru]
 • การออกเสียง : ирония ирония [bg]
 • การออกเสียง : фельетон фельетон [ru]
 • การออกเสียง : борын борын [tt]
 • การออกเสียง : пиррихий пиррихий [ru]
 • การออกเสียง : амфибрахий амфибрахий [ru]
 • การออกเสียง : фарс фарс [ru]
 • การออกเสียง : миф миф [ru]
 • การออกเสียง : эпиграмма эпиграмма [ru]
 • การออกเสียง : бакхий бакхий [tt]
 • การออกเสียง : күл күл [tt]
 • การออกเสียง : дактиль дактиль [ru]
 • การออกเสียง : тәнкыйть тәнкыйть [tt]
 • การออกเสียง : Дәрдемәнд Дәрдемәнд [tt]
 • การออกเสียง : мәсәл мәсәл [tt]
 • การออกเสียง : тоник тоник [ru]
 • การออกเสียง : тәнкыйтьче тәнкыйтьче [tt]
 • การออกเสียง : күңел күңел [tt]
 • การออกเสียง : Шүрәле Шүрәле [tt]
 • การออกเสียง : Албасты Албасты [kk]
 • การออกเสียง : Җылан Җылан [tt]