หมวดหมู่:

ім’я

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงім’я

 • การออกเสียง : Епіфаній
  Епіфаній [uk]
 • การออกเสียง : Лазар
  Лазар [sr]
 • การออกเสียง : імня
  імня [uk]
 • การออกเสียง : імення
  імення [uk]
 • การออกเสียง : Лесик
  Лесик [uk]