หมวดหมู่:

ім’я

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงім’я

  • การออกเสียง : Епіфаній Епіфаній [uk]
  • การออกเสียง : Лазар Лазар [sr]
  • การออกเสียง : імня імня [uk]
  • การออกเสียง : імення імення [uk]
  • การออกเสียง : Лесик Лесик [uk]