หมวดหมู่:

этнография

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงэтнография

 • การออกเสียง : же же [ru]
 • การออกเสียง : Астана Астана [tt]
 • การออกเสียง : манда манда [ru]
 • การออกเสียง : Кола Кола [bg]
 • การออกเสียง : Малави Малави [ru]
 • การออกเสียง : чукча чукча [ru]
 • การออกเสียง : поляк поляк [uk]
 • การออกเสียง : Potawatomi Potawatomi [en]
 • การออกเสียง : күкрәкчә күкрәкчә [tt]
 • การออกเสียง : Куба Куба [ru]
 • การออกเสียง : коса коса [ru]
 • การออกเสียง : чин чин [sr]
 • การออกเสียง : маори маори [tt]
 • การออกเสียง : Ижора Ижора [ru]
 • การออกเสียง : лак лак [ru]
 • การออกเสียง : тияк тияк [tt]
 • การออกเสียง : камчадал камчадал [ru]
 • การออกเสียง : Сүрәкә Сүрәкә [tt]
 • การออกเสียง : каптырма каптырма [tt]
 • การออกเสียง : Конго Конго [ru]
 • การออกเสียง : тибетский тибетский [ru]
 • การออกเสียง : сами сами [ru]
 • การออกเสียง : ар ар [uk]
 • การออกเสียง : чарка чарка [uk]
 • การออกเสียง : алка алка [tt]
 • การออกเสียง : кирәмәт кирәмәт [tt]
 • การออกเสียง : кувшин кувшин [ru]
 • การออกเสียง : табынлык табынлык [tt]
 • การออกเสียง : үзбәк үзбәк [tt]
 • การออกเสียง : йоруба йоруба [ru]
 • การออกเสียง : манси манси [ru]
 • การออกเสียง : Бира Бира [ru]
 • การออกเสียง : табанча табанча [tt]
 • การออกเสียง : абхаз абхаз [ru]
 • การออกเสียง : нанай нанай [tt]
 • การออกเสียง : диаспора диаспора [tt]
 • การออกเสียง : юкагир юкагир [ru]
 • การออกเสียง : алаба алаба [tt]
 • การออกเสียง : лезгин лезгин [tt]
 • การออกเสียง : Сена Сена [sr]
 • การออกเสียง : Палау Палау [ru]
 • การออกเสียง : кечуа кечуа [ru]
 • การออกเสียง : боа боа [ru]
 • การออกเสียง : осетин осетин [ru]
 • การออกเสียง : гуцул гуцул [ru]
 • การออกเสียง : койне койне [ru]
 • การออกเสียง : вотяк вотяк [tt]
 • การออกเสียง : юрт юрт [ru]
 • การออกเสียง : Печмән Печмән [tt]
 • การออกเสียง : көзге көзге [tt]
 • การออกเสียง : банту банту [ru]
 • การออกเสียง : сөмсер сөмсер [tt]
 • การออกเสียง : күмерлек күмерлек [tt]
 • การออกเสียง : швед швед [ru]
 • การออกเสียง : дари дари [uk]
 • การออกเสียง : лагуна лагуна [ru]
 • การออกเสียง : игбо игбо [ru]
 • การออกเสียง : Абаза Абаза [ru]
 • การออกเสียง : селькуп селькуп [tt]
 • การออกเสียง : калпак калпак [tt]
 • การออกเสียง : баса баса [sr]
 • การออกเสียง : журавель журавель [uk]
 • การออกเสียง : черкес черкес [tt]
 • การออกเสียง : бурят-монгол бурят-монгол [ru]
 • การออกเสียง : жок жок [tt]
 • การออกเสียง : русин русин [rue]
 • การออกเสียง : аджар аджар [tt]
 • การออกเสียง : Вили Вили [bg]
 • การออกเสียง : чудь чудь [tt]
 • การออกเสียง : карачай карачай [tt]
 • การออกเสียง : ими ими [ru]
 • การออกเสียง : бакай бакай [tt]
 • การออกเสียง : тагалы тагалы [tt]
 • การออกเสียง : водь водь [ru]
 • การออกเสียง : парео парео [ru]
 • การออกเสียง : Югра Югра [tt]
 • การออกเสียง : карел карел [tt]
 • การออกเสียง : арнаут арнаут [ru]
 • การออกเสียง : тастар тастар [tt]
 • การออกเสียง : фин фин [bg]
 • การออกเสียง : Понка Понка [ru]
 • การออกเสียง : корык корык [tt]
 • การออกเสียง : җөббә җөббә [tt]
 • การออกเสียง : коштабак коштабак [tt]
 • การออกเสียง : чечен чечен [tt]
 • การออกเสียง : даяки даяки [ru]
 • การออกเสียง : КРУ КРУ [ru]
 • การออกเสียง : серб серб [ru]
 • การออกเสียง : лати лати [ru]
 • การออกเสียง : пали пали [ru]
 • การออกเสียง : Руанда Руанда [ru]
 • การออกเสียง : Тонга Тонга [ru]
 • การออกเสียง : папуас папуас [ru]
 • การออกเสียง : сван сван [tt]
 • การออกเสียง : мокша мокша [ru]
 • การออกเสียง : вепс вепс [tt]
 • การออกเสียง : пута пута [tt]
 • การออกเสียง : ло ло [ce]
 • การออกเสียง : Айова Айова [ru]
 • การออกเสียง : айну айну [ru]