หมวดหมู่:

шахмат

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงшахмат

 • การออกเสียง : мат мат [ru]
 • การออกเสียง : ат ат [tt]
 • การออกเสียง : король король [ru]
 • การออกเสียง : партия партия [ru]
 • การออกเสียง : пат пат [ru]
 • การออกเสียง : позиция позиция [ru]
 • การออกเสียง : Михаил Ботвинник Михаил Ботвинник [ru]
 • การออกเสียง : дебют дебют [ru]
 • การออกเสียง : шах шах [ru]
 • การออกเสียง : ладья ладья [ru]
 • การออกเสียง : ферзь ферзь [ru]
 • การออกเสียง : ничья ничья [ru]
 • การออกเสียง : диагональ диагональ [ru]
 • การออกเสียง : Гарри Каспаров Гарри Каспаров [ru]
 • การออกเสียง : отыш отыш [tt]
 • การออกเสียง : сеансёр сеансёр [tt]
 • การออกเสียง : эндшпиль эндшпиль [ru]
 • การออกเสียง : миттельшпиль миттельшпиль [tt]
 • การออกเสียง : вертикаль вертикаль [ru]
 • การออกเสียง : оппозиция оппозиция [tt]
 • การออกเสียง : гамбит гамбит [ru]
 • การออกเสียง : фланг фланг [tt]
 • การออกเสียง : разряд разряд [ru]
 • การออกเสียง : комбинация комбинация [bg]
 • การออกเสียง : Анатолий Карпов Анатолий Карпов [ru]
 • การออกเสียง : гроссмейстер гроссмейстер [ru]
 • การออกเสียง : цейтнот цейтнот [ru]
 • การออกเสียง : үзәкләштерелү үзәкләштерелү [tt]
 • การออกเสียง : шахматчы шахматчы [tt]
 • การออกเสียง : өстенлек өстенлек [tt]
 • การออกเสียง : ♘ [tt]
 • การออกเสียง : сакланыш сакланыш [tt]
 • การออกเสียง : Александр Алехин Александр Алехин [ru]
 • การออกเสียง : ♔ [tt]
 • การออกเสียง : ФИДЕ ФИДЕ [tt]
 • การออกเสียง : бирелү бирелү [tt]
 • การออกเสียง : Борис Спасский Борис Спасский [ru]
 • การออกเสียง : ♕ [tt]
 • การออกเสียง : фил фил [tt]
 • การออกเสียง : шаһ шаһ [tt]
 • การออกเสียง : оттырыш оттырыш [tt]
 • การออกเสียง : ♙ [tt]
 • การออกเสียง : пешка пешка [ru]
 • การออกเสียง : ♖ [tt]
 • การออกเสียง : Владимир Крамник Владимир Крамник [ru]
 • การออกเสียง : Веселин Топалов Веселин Топалов [bg]
 • การออกเสียง : рокировка рокировка [ru]
 • การออกเสียง : каралар каралар [tt]
 • การออกเสียง : йөреш йөреш [tt]
 • การออกเสียง : ♗ [tt]
 • การออกเสียง : башланыш башланыш [tt]
 • การออกเสียง : һөҗүм һөҗүм [tt]
 • การออกเสียง : Михаил Таль Михаил Таль [ru]
 • การออกเสียง : аклар аклар [tt]