หมวดหมู่:

числа

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงчисла

  • การออกเสียง : один один [ru]
  • การออกเสียง : два два [ru]
  • การออกเสียง : 2000 2000 [en]
  • การออกเสียง : четырнадцать четырнадцать [ru]
  • การออกเสียง : девятнадцать девятнадцать [ru]
  • การออกเสียง : сорок сорок [uk]
  • การออกเสียง : שבעים שבעים [he]
  • การออกเสียง : Թվեր Թվեր [hy]
  • การออกเสียง : гуголплекс гуголплекс [ru]