หมวดหมู่:

черный

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงчерный

  • การออกเสียง : Iаьржа Iаьржа [ce]