หมวดหมู่:

частицы

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงчастицы

 • การออกเสียง : именно именно [bg]
 • การออกเสียง : всё-таки всё-таки [ru]
 • การออกเสียง : всё всё [ru]
 • การออกเสียง : лишь лишь [ru]
 • การออกเสียง : вон вон [ru]
 • การออกเสียง : уж уж [ru]
 • การออกเสียง : ли ли [ru]
 • การออกเสียง : вот вот [ru]
 • การออกเสียง : бы бы [ru]
 • การออกเสียง : разве разве [ru]
 • การออกเสียง : же же [ru]
 • การออกเสียง : ведь ведь [ru]
 • การออกเสียง : даже даже [ru]
 • การออกเสียง : как как [ru]
 • การออกเสียง : только только [ru]
 • การออกเสียง : бөтиендәге бөтиендәге [tt]
 • การออกเสียง : бывало бывало [ru]
 • การออกเสียง : чай чай [uk]
 • การออกเสียง : таки таки [ru]
 • การออกเสียง : сём сём [ru]
 • การออกเสียง : ну-с ну-с [ru]
 • การออกเสียง : нехай нехай [uk]
 • การออกเสียง : небось небось [ru]
 • การออกเสียง : ишь ишь [ru]
 • การออกเสียง : дескать дескать [ru]
 • การออกเสียง : де де [uk]
 • การออกเสียง : Вишь Вишь [ru]
 • การออกเสียง : бишь бишь [ru]
 • การออกเสียง : едва ли едва ли [bg]
 • การออกเสียง : ни ни [tt]
 • การออกเสียง : единственно единственно [ru]
 • การออกเสียง : исключительно исключительно [ru]
 • การออกเสียง : точь-в-точь точь-в-точь [ru]
 • การออกเสียง : прямо прямо [ru]
 • การออกเสียง : как раз как раз [ru]
 • การออกเสียง : неужели неужели [ru]
 • การออกเสียง : давайте давайте [ru]
 • การออกเสียง : пускай пускай [ru]
 • การออกเสียง : пусть пусть [ru]
 • การออกเสียง : опять-таки опять-таки [ru]
 • การออกเสียง : довольно-таки довольно-таки [ru]
 • การออกเสียง : верно-таки верно-таки [ru]