หมวดหมู่:

целовать

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงцеловать

  • การออกเสียง : φιλεῖν
    φιλεῖν [grc]