หมวดหมู่:

целовать

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงцеловать

  • การออกเสียง : φιλεῖν φιλεῖν [grc]