หมวดหมู่:

хвалиться

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงхвалиться

  • การออกเสียง : көөрх
    көөрх [xal]