หมวดหมู่:

тӱс-влак

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтӱс-влак

 • การออกเสียง : ал
  ал [chm]
 • การออกเสียง : Ош
  Ош [chm]
 • การออกเสียง : сар
  сар [chm]
 • การออกเสียง : сур
  сур [ru]
 • การออกเสียง : ошо
  ошо [chm]
 • การออกเสียง : ош-кына
  ош-кына [chm]
 • การออกเสียง : саре
  саре [chm]
 • การออกเสียง : ужар
  ужар [chm]
 • การออกเสียง : ужарге
  ужарге [chm]
 • การออกเสียง : шем
  шем [chm]
 • การออกเสียง : гӱл
  гӱл [chm]
 • การออกเสียง : йошкарге
  йошкарге [chm]
 • การออกเสียง : канде
  канде [chm]
 • การออกเสียง : шемалге-канде
  шемалге-канде [chm]
 • การออกเสียง : пелганде
  пелганде [chm]
 • การออกเสียง : шуналге
  шуналге [chm]
 • การออกเสียง : йошкар
  йошкар [chm]
 • การออกเสียง : шеме
  шеме [chm]
 • การออกเสียง : нарынче
  нарынче [chm]
 • การออกเสียง : кӱрен
  кӱрен [chm]
 • การออกเสียง : зӓнгар
  зӓнгар [chm]
 • การออกเสียง : нарынзалгы
  нарынзалгы [chm]
 • การออกเสียง : йошкарге-нарынче
  йошкарге-нарынче [chm]