หมวดหมู่:

тӱс-влак

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтӱс-влак

 • การออกเสียง : ал ал [chm]
 • การออกเสียง : Ош Ош [chm]
 • การออกเสียง : сар сар [chm]
 • การออกเสียง : сур сур [ru]
 • การออกเสียง : ошо ошо [chm]
 • การออกเสียง : ош-кына ош-кына [chm]
 • การออกเสียง : саре саре [chm]
 • การออกเสียง : ужар ужар [chm]
 • การออกเสียง : ужарге ужарге [chm]
 • การออกเสียง : шем шем [chm]
 • การออกเสียง : гӱл гӱл [chm]
 • การออกเสียง : йошкарге йошкарге [chm]
 • การออกเสียง : канде канде [chm]
 • การออกเสียง : шемалге-канде шемалге-канде [chm]
 • การออกเสียง : пелганде пелганде [chm]
 • การออกเสียง : шуналге шуналге [chm]
 • การออกเสียง : йошкар йошкар [chm]
 • การออกเสียง : шеме шеме [chm]
 • การออกเสียง : нарынче нарынче [chm]
 • การออกเสียง : кӱрен кӱрен [chm]
 • การออกเสียง : зӓнгар зӓнгар [chm]
 • การออกเสียง : нарынзалгы нарынзалгы [chm]
 • การออกเสียง : йошкарге-нарынче йошкарге-нарынче [chm]