หมวดหมู่:

тылзе-влак

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтылзе-влак

 • การออกเสียง : ага ага [ru]
 • การออกเสียง : теле теле [tt]
 • การออกเสียง : ӱярня ӱярня [chm]
 • การออกเสียง : сорла сорла [chm]
 • การออกเสียง : шыжа шыжа [chm]
 • การออกเสียง : пургыж пургыж [chm]
 • การออกเสียง : шорыкйол шорыкйол [chm]
 • การออกเสียง : сӱрем сӱрем [chm]
 • การออกเสียง : идым идым [chm]
 • การออกเสียง : пеледыш пеледыш [chm]
 • การออกเสียง : кылме кылме [chm]
 • การออกเสียง : Ӱӓрня Ӱӓрня [chm]