หมวดหมู่:

туге

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтуге

  • การออกเสียง : тенге тенге [ru]