หมวดหมู่:

топоніміка

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтопоніміка

  • การออกเสียง : Ashprington Ashprington [en]
  • การออกเสียง : Blackawton Blackawton [en]
  • การออกเสียง : Buckland-Tout-Saints Buckland-Tout-Saints [en]
  • การออกเสียง : Charleton Charleton [en]
  • การออกเสียง : Chillington Chillington [en]
  • การออกเสียง : Holne Holne [en]
  • การออกเสียง : Кропивницький Кропивницький [uk]
  • การออกเสียง : лази лази [mk]