หมวดหมู่:

топонимика

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтопонимика

 • การออกเสียง : атлаш атлаш [chm]
 • การออกเสียง : Абла Абла [tt]
 • การออกเสียง : Алъягыш Алъягыш [tt]
 • การออกเสียง : Seber Seber [cs]
 • การออกเสียง : Залари Залари [ru]
 • การออกเสียง : Бикеч Бикеч [tt]
 • การออกเสียง : Салават Салават [ru]
 • การออกเสียง : Бохан Бохан [ru]
 • การออกเสียง : Күбәк Күбәк [tt]
 • การออกเสียง : Малмыж Малмыж [tt]
 • การออกเสียง : Биләү Биләү [tt]
 • การออกเสียง : Мөрөн Мөрөн [mn]
 • การออกเสียง : Райман Райман [ba]
 • การออกเสียง : Канаш Канаш [chm]
 • การออกเสียง : Сермән Сермән [tt]
 • การออกเสียง : Ахун Ахун [tt]
 • การออกเสียง : әрлән әрлән [tt]
 • การออกเสียง : Йәмних Йәмних [ba]
 • การออกเสียง : Биеш Биеш [tt]
 • การออกเสียง : Кәлтәү Кәлтәү [tt]
 • การออกเสียง : Искитим Искитим [ru]
 • การออกเสียง : Абдрахман Абдрахман [tt]
 • การออกเสียง : Каратун Каратун [tt]
 • การออกเสียง : казанлы казанлы [tt]
 • การออกเสียง : дәрвиш дәрвиш [tt]
 • การออกเสียง : Алатау Алатау [tt]
 • การออกเสียง : Иншар Иншар [ba]
 • การออกเสียง : Акбаш Акбаш [ru]
 • การออกเสียง : баллы баллы [tt]
 • การออกเสียง : Тукай Тукай [tt]
 • การออกเสียง : Фәсәхәт Фәсәхәт [tt]
 • การออกเสียง : кәтмән кәтмән [tt]
 • การออกเสียง : Тугаш Тугаш [tt]
 • การออกเสียง : Тарган Тарган [uk]
 • การออกเสียง : Калмаш Калмаш [tt]
 • การออกเสียง : Шартым Шартым [tt]
 • การออกเสียง : Учалы Учалы [ru]
 • การออกเสียง : тарлаш тарлаш [chm]
 • การออกเสียง : Аблай Аблай [tt]
 • การออกเสียง : Имангол Имангол [chm]
 • การออกเสียง : АЕС АЕС [uk]
 • การออกเสียง : Малалла Малалла [cv]
 • การออกเสียง : Островка Островка [tt]
 • การออกเสียง : козгын козгын [tt]
 • การออกเสียง : Аркаим Аркаим [ru]
 • การออกเสียง : Хәйбулла Хәйбулла [ba]
 • การออกเสียง : кантон кантон [ru]
 • การออกเสียง : Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар [ru]
 • การออกเสียง : Тугыз Тугыз [tt]
 • การออกเสียง : Юртыш Юртыш [tt]
 • การออกเสียง : Башапбаш Башапбаш [ba]
 • การออกเสียง : Мәсәде Мәсәде [tt]
 • การออกเสียง : Танып Танып [tt]
 • การออกเสียง : Таватуй Таватуй [tt]
 • การออกเสียง : Тамьян Тамьян [tt]
 • การออกเสียง : Бәгәнәш Бәгәнәш [tt]
 • การออกเสียง : Алтынташ Алтынташ [tt]
 • การออกเสียง : Апак Апак [tt]
 • การออกเสียง : Гәйнә Гәйнә [tt]
 • การออกเสียง : Тойгелде Тойгелде [tt]
 • การออกเสียง : Тәгеш Тәгеш [ba]
 • การออกเสียง : Богемия Богемия [ru]
 • การออกเสียง : кумыл кумыл [chm]
 • การออกเสียง : чупай чупай [tt]
 • การออกเสียง : Чулмансу Чулмансу [tt]
 • การออกเสียง : Тат-Бикшек Тат-Бикшек [ba]
 • การออกเสียง : Йөрек Йөрек [tt]
 • การออกเสียง : Ыштыбай Ыштыбай [tt]
 • การออกเสียง : казанчы казанчы [tt]
 • การออกเสียง : Ҡарман-Аҡтау Ҡарман-Аҡтау [ba]
 • การออกเสียง : Шәрәй Шәрәй [tt]
 • การออกเสียง : Үтәнгүш Үтәнгүш [tt]
 • การออกเสียง : Наратъелга Наратъелга [tt]
 • การออกเสียง : Чикәнәс Чикәнәс [tt]
 • การออกเสียง : Батырша-Ҡобау Батырша-Ҡобау [ba]
 • การออกเสียง : Уелгы Уелгы [tt]
 • การออกเสียง : Биҗады Биҗады [tt]
 • การออกเสียง : Карадуган Карадуган [tt]
 • การออกเสียง : Асауда Асауда [tt]
 • การออกเสียง : Яңил Яңил [tt]
 • การออกเสียง : Усай Усай [tt]
 • การออกเสียง : Эстәрлебаш Эстәрлебаш [tt]
 • การออกเสียง : Ярәп Ярәп [tt]
 • การออกเสียง : Коръятмас Коръятмас [tt]
 • การออกเสียง : Бачкытау Бачкытау [tt]
 • การออกเสียง : Миңгәр Миңгәр [tt]
 • การออกเสียง : Максабаш Максабаш [tt]
 • การออกเสียง : Әндереш Әндереш [tt]
 • การออกเสียง : Шыкмай Шыкмай [tt]
 • การออกเสียง : Инза Инза [ru]
 • การออกเสียง : Таулар Таулар [tt]
 • การออกเสียง : Эрүидел Эрүидел [tt]
 • การออกเสียง : Нырсуар Нырсуар [tt]
 • การออกเสียง : Качаган Качаган [tt]
 • การออกเสียง : Шәкәнәч Шәкәнәч [tt]
 • การออกเสียง : Ука Ука [tt]
 • การออกเสียง : сәел сәел [tt]
 • การออกเสียง : йогынтысыз йогынтысыз [tt]
 • การออกเสียง : Кашавыл Кашавыл [tt]
 • การออกเสียง : Көрен Көрен [tt]