• การออกเสียงคำว่า Күгеш Күгеш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Айдар Айдар [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Бакырчы Бакырчы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Исәк Исәк [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Уразлы Уразлы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Шырдан Шырдан [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Укша Укша [tt]
 • การออกเสียงคำว่า эчкәре эчкәре [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чимук Чимук [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Фәсәхәт Фәсәхәт [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Корканаш Корканаш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Таллыкүл Таллыкүл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Ахтыр Ахтыр [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Уват Уват [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Кыскыркүл Кыскыркүл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Ягутум Ягутум [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Иннополис Иннополис [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чакмагыш Чакмагыш [tt]
 • การออกเสียงคำว่า шаран шаран [bg]
 • การออกเสียงคำว่า Өршәкбаш-Карамалы Өршәкбаш-Карамалы [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Сәвәләй Сәвәләй [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Эрбет Эрбет [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Манчыл Манчыл [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Каръяу Каръяу [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Тулва Тулва [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Чырдин Чырдин [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Карҗау Карҗау [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Күңгер Күңгер [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Култай Култай [tt]
 • การออกเสียงคำว่า Оса Оса [es]