หมวดหมู่:

топонимика

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтопонимика

 • การออกเสียง : Акъяр Акъяр [tt]
 • การออกเสียง : Аҡлыш Аҡлыш [ba]
 • การออกเสียง : Алабайтал Алабайтал [tt]
 • การออกเสียง : Алабакүл Алабакүл [tt]
 • การออกเสียง : Алабота Алабота [ru]
 • การออกเสียง : Алабуга Алабуга [tt]
 • การออกเสียง : Алазөя Алазөя [tt]
 • การออกเสียง : Алакүл Алакүл [tt]
 • การออกเสียง : Аланъелга Аланъелга [tt]
 • การออกเสียง : Алатана Алатана [tt]
 • การออกเสียง : Алатау Алатау [tt]
 • การออกเสียง : Алаш-Урда Алаш-Урда [tt]
 • การออกเสียง : Албаба Албаба [tt]
 • การออกเสียง : Албуга Албуга [tt]
 • การออกเสียง : Алгама Алгама [ru]
 • การออกเสียง : Аллавык Аллавык [tt]
 • การออกเสียง : Аллагуат Аллагуат [tt]
 • การออกเสียง : Аллагуват Аллагуват [tt]
 • การออกเสียง : алмалы алмалы [tt]
 • การออกเสียง : Алнаш Алнаш [tt]
 • การออกเสียง : Алтавыл Алтавыл [tt]
 • การออกเสียง : Алтата Алтата [tt]
 • การออกเสียง : Алтынташ Алтынташ [tt]
 • การออกเสียง : Алтысу Алтысу [tt]
 • การออกเสียง : Алших Алших [tt]
 • การออกเสียง : Алъягыш Алъягыш [tt]
 • การออกเสียง : Алытай Алытай [tt]
 • การออกเสียง : Аман-Оштырма Аман-Оштырма [tt]
 • การออกเสียง : Аманад Аманад [tt]
 • การออกเสียง : Амар Амар [be]
 • การออกเสียง : Анда Анда [tt]
 • การออกเสียง : Анжеро-Судженск Анжеро-Судженск [ru]
 • การออกเสียง : Анновка Анновка [tt]
 • การออกเสียง : Анталия Анталия [ru]
 • การออกเสียง : Аныш Аныш [tt]
 • การออกเสียง : Апак Апак [tt]
 • การออกเสียง : Апас Апас [tt]
 • การออกเสียง : Апсабаш Апсабаш [tt]
 • การออกเสียง : Аракай Аракай [tt]
 • การออกเสียง : Аракүл Аракүл [tt]
 • การออกเสียง : Арбаш Арбаш [tt]
 • การออกเสียง : Арбор Арбор [tt]
 • การออกเสียง : Аргавыл Аргавыл [tt]
 • การออกเสียง : Аргаяш Аргаяш [ru]
 • การออกเสียง : аргыш аргыш [tt]
 • การออกเสียง : Арғажы Арғажы [ba]
 • การออกเสียง : Ардагыш Ардагыш [tt]
 • การออกเสียง : Аркавыл Аркавыл [tt]
 • การออกเสียง : Аркаим Аркаим [ru]
 • การออกเสียง : Аркатау Аркатау [tt]
 • การออกเสียง : Аркаяз Аркаяз [tt]
 • การออกเสียง : арлан арлан [cv]
 • การออกเสียง : Арнәш Арнәш [tt]
 • การออกเสียง : Арпач Арпач [tt]
 • การออกเสียง : Арташ Арташ [tt]
 • การออกเสียง : Арткавыл Арткавыл [tt]
 • การออกเสียง : Артъелга Артъелга [tt]
 • การออกเสียง : Арша Арша [tt]
 • การออกเสียง : Ары Ары [tt]
 • การออกเสียง : Арыслан-Әмәкәс Арыслан-Әмәкәс [ba]
 • การออกเสียง : Арыҫлан-Әмәкәс Арыҫлан-Әмәкәс [ba]
 • การออกเสียง : Арышкин Арышкин [tt]
 • การออกเสียง : Арышпар Арышпар [tt]
 • การออกเสียง : Арышхазда Арышхазда [tt]
 • การออกเสียง : Арышһазда Арышһазда [tt]
 • การออกเสียง : Асаубаш Асаубаш [tt]
 • การออกเสียง : Асауда Асауда [tt]
 • การออกเสียง : Асаутамак Асаутамак [tt]
 • การออกเสียง : Асканыш Асканыш [tt]
 • การออกเสียง : Аскын Аскын [tt]
 • การออกเสียง : Аскыш Аскыш [tt]
 • การออกเสียง : Аслана Аслана [tt]
 • การออกเสียง : Астаҗикъ Астаҗикъ [tt]
 • การออกเสียง : Астана Астана [ru]
 • การออกเสียง : Астанъелга Астанъелга [tt]
 • การออกเสียง : Астапит Астапит [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : Асылыкүл Асылыкүл [ba] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Аҫау-Зубов Аҫау-Зубов [ba]
 • การออกเสียง : атак атак [tt]
 • การออกเสียง : атал атал [tt]
 • การออกเสียง : атамасыз атамасыз [tt]
 • การออกเสียง : Атамкүл Атамкүл [tt]
 • การออกเสียง : атар атар [tt]
 • การออกเสียง : атаучы атаучы [tt]
 • การออกเสียง : Аташ Аташ [cv]
 • การออกเสียง : Атҗитәр Атҗитәр [tt]
 • การออกเสียง : Атияз Атияз [tt]
 • การออกเสียง : атлаш атлаш [chm]
 • การออกเสียง : Атнагыл Атнагыл [tt]
 • การออกเสียง : Атналы Атналы [tt]
 • การออกเสียง : Атнахуҗа Атнахуҗа [tt]
 • การออกเสียง : Атнаш Атнаш [tt]
 • การออกเสียง : Аты Аты [tt]
 • การออกเสียง : Атыка Атыка [tt]
 • การออกเสียง : Атъял Атъял [tt]
 • การออกเสียง : Аубаткан Аубаткан [tt]
 • การออกเสียง : Аулаш Аулаш [tt]
 • การออกเสียง : Аусак Аусак [tt]
 • การออกเสียง : Ауыҡ-Бүләк Ауыҡ-Бүләк [ba]
 • การออกเสียง : Ахман Ахман [tt]