หมวดหมู่:

топонимика

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтопонимика

 • การออกเสียง : Әтәс Әтәс [ba]
 • การออกเสียง : Әтәш Әтәш [tt]
 • การออกเสียง : Әтер Әтер [tt]
 • การออกเสียง : Әтил Әтил [tt]
 • การออกเสียง : Әтнә Әтнә [tt]
 • การออกเสียง : Әүрүз-Тамак Әүрүз-Тамак [tt]
 • การออกเสียง : Әхмәди Әхмәди [ba]
 • การออกเสียง : Әхтиял Әхтиял [tt]
 • การออกเสียง : Әчет Әчет [tt]
 • การออกเสียง : әшә әшә [tt]
 • การออกเสียง : Әшәлче-Буҗи Әшәлче-Буҗи [tt]
 • การออกเสียง : Әшәр Әшәр [tt]
 • การออกเสียง : Әшеван Әшеван [tt]
 • การออกเสียง : Әшер Әшер [tt]
 • การออกเสียง : Әшир Әшир [tt]
 • การออกเสียง : Әшле Әшле [tt]
 • การออกเสียง : Әшлек Әшлек [tt]
 • การออกเสียง : Әшмән Әшмән [tt]
 • การออกเสียง : Әшмышты Әшмышты [tt]
 • การออกเสียง : Әшнәк Әшнәк [tt]
 • การออกเสียง : Бабасала Бабасала [tt]
 • การออกเสียง : Бабур Бабур [tt]
 • การออกเสียง : Багай Багай [tt]
 • การออกเสียง : баганалы баганалы [tt]
 • การออกเสียง : Баграҗ Баграҗ [tt]
 • การออกเสียง : Багышай Багышай [tt]
 • การออกเสียง : Бадрак Бадрак [tt]
 • การออกเสียง : Баҙы-Ҡуян Баҙы-Ҡуян [ba]
 • การออกเสียง : Баеш Баеш [tt]
 • การออกเสียง : Бажык Бажык [tt]
 • การออกเสียง : Базанчат Базанчат [tt]
 • การออกเสียง : Базаргол Базаргол [tt]
 • การออกเสียง : Базгыя Базгыя [tt]
 • การออกเสียง : Байавыл Байавыл [tt]
 • การออกเสียง : Байбы Байбы [tt]
 • การออกเสียง : Байгыл Байгыл [tt]
 • การออกเสียง : Байғондо Байғондо [ba]
 • การออกเสียง : Байдаш Байдаш [ba]
 • การออกเสียง : Байди Байди [tt]
 • การออกเสียง : Байкүл Байкүл [tt]
 • การออกเสียง : Байкы Байкы [tt]
 • การออกเสียง : Байкыбаш Байкыбаш [tt]
 • การออกเสียง : Байҡы-Юныс Байҡы-Юныс [ba]
 • การออกเสียง : Байлангар Байлангар [tt]
 • การออกเสียง : Баймак Баймак [ru]
 • การออกเสียง : Байморза Байморза [tt]
 • การออกเสียง : Байсакал Байсакал [tt]
 • การออกเสียง : Байсар Байсар [tt]
 • การออกเสียง : Байтуган Байтуган [tt]
 • การออกเสียง : Байчишмә Байчишмә [tt]
 • การออกเสียง : Байчыклы Байчыклы [tt]
 • การออกเสียง : Байшады Байшады [tt]
 • การออกเสียง : бакай бакай [tt]
 • การออกเสียง : Бакал Бакал [ru]
 • การออกเสียง : Бакалды Бакалды [tt]
 • การออกเสียง : Бакалтай Бакалтай [tt]
 • การออกเสียง : бакалы бакалы [tt]
 • การออกเสียง : Бакасаз Бакасаз [tt]
 • การออกเสียง : Бакрак Бакрак [tt]
 • การออกเสียง : Бактачы Бактачы [tt]
 • การออกเสียง : Бакташ Бакташ [tt]
 • การออกเสียง : Бакты Бакты [tt]
 • การออกเสียง : Бакчагөл Бакчагөл [tt]
 • การออกเสียง : Бакшанды Бакшанды [tt]
 • การออกเสียง : Бакырчагылтау Бакырчагылтау [tt]
 • การออกเสียง : Бакырчы Бакырчы [tt]
 • การออกเสียง : Баҡчауыл Баҡчауыл [ba]
 • การออกเสียง : Балаер Балаер [tt]
 • การออกเสียง : Балаҗы Балаҗы [tt]
 • การออกเสียง : Балакатай Балакатай [tt]
 • การออกเสียง : Балаково Балаково [ru]
 • การออกเสียง : Баланбаш Баланбаш [tt]
 • การออกเสียง : Баландыш Баландыш [tt]
 • การออกเสียง : Баланкүл Баланкүл [tt]
 • การออกเสียง : Баланлыкуак Баланлыкуак [tt]
 • การออกเสียง : Баласагун Баласагун [tt]
 • การออกเสียง : Балатау Балатау [tt]
 • การออกเสียง : Балахчино Балахчино [tt]
 • การออกเสียง : Балкантау Балкантау [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : Балҡантау Балҡантау [ba] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : баллы баллы [tt]
 • การออกเสียง : Балмаз Балмаз [tt]
 • การออกเสียง : Балтамак Балтамак [tt]
 • การออกเสียง : Балтач Балтач [tt]
 • การออกเสียง : Балтача Балтача [tt]
 • การออกเสียง : Балтик Балтик [chm]
 • การออกเสียง : Балто-Ивановка Балто-Ивановка [ba]
 • การออกเสียง : Балтым Балтым [tt]
 • การออกเสียง : балчыклы балчыклы [tt]
 • การออกเสียง : балыклы балыклы [tt]
 • การออกเสียง : Балыклыкүл Балыклыкүл [tt]
 • การออกเสียง : Балымер Балымер [tt]
 • การออกเสียง : Балымир Балымир [tt]
 • การออกเสียง : Балынхуҗа Балынхуҗа [tt]
 • การออกเสียง : Балышлы Балышлы [tt]
 • การออกเสียง : Банҗа Банҗа [tt]
 • การออกเสียง : Бараба Бараба [sr]
 • การออกเสียง : Баравыш Баравыш [tt]
 • การออกเสียง : Бараҗал Бараҗал [tt]
 • การออกเสียง : Барангул Барангул [tt]