หมวดหมู่:

тарих

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงтарих

 • การออกเสียง : Күн Күн [tt]
 • การออกเสียง : баян баян [uk]
 • การออกเสียง : бал бал [tt]
 • การออกเสียง : Русь Русь [ru]
 • การออกเสียง : свастика свастика [ru]
 • การออกเสียง : Византия Византия [ru]
 • การออกเสียง : би би [uk]
 • การออกเสียง : сарай сарай [tt]
 • การออกเสียง : ассимиляция ассимиляция [ru]
 • การออกเสียง : Кояш Кояш [chm]
 • การออกเสียง : Гад Гад [chm]
 • การออกเสียง : тире тире [tt]
 • การออกเสียง : опричнина опричнина [ru]
 • การออกเสียง : калкан калкан [tt]
 • การออกเสียง : ополчение ополчение [ru]
 • การออกเสียง : төлке төлке [tt]
 • การออกเสียง : тиен тиен [tt]
 • การออกเสียง : Месопотамия Месопотамия [ru]
 • การออกเสียง : ас ас [ru]
 • การออกเสียง : волость волость [ru]
 • การออกเสียง : ярак ярак [tt]
 • การออกเสียง : Аристотель Аристотель [ru]
 • การออกเสียง : референдум референдум [ru]
 • การออกเสียง : балаган балаган [tt]
 • การออกเสียง : бәклек бәклек [tt]
 • การออกเสียง : Биармия Биармия [tt]
 • การออกเสียง : Сарыкылыч Сарыкылыч [tt]
 • การออกเสียง : мануфактура мануфактура [uk]
 • การออกเสียง : Батырша Батырша [tt]
 • การออกเสียง : тамгаханә тамгаханә [tt]
 • การออกเสียง : бәҗәнәкләр бәҗәнәкләр [tt]
 • การออกเสียง : болак болак [tt]
 • การออกเสียง : Батбаян Батбаян [tt]
 • การออกเสียง : дәвер дәвер [tt]
 • การออกเสียง : монастырьлаштыру монастырьлаштыру [tt]
 • การออกเสียง : Tuqtamış Tuqtamış [tt]
 • การออกเสียง : маҗар маҗар [tt]
 • การออกเสียง : тархан тархан [tt]
 • การออกเสียง : кирәмәт кирәмәт [tt]
 • การออกเสียง : балабан балабан [tt]
 • การออกเสียง : сармат сармат [tt]
 • การออกเสียง : буддизм буддизм [ru]
 • การออกเสียง : Аспарух Аспарух [bg]
 • การออกเสียง : ям ям [bg]
 • การออกเสียง : кисек кисек [tt]
 • การออกเสียง : поскак поскак [tt]
 • การออกเสียง : Әҗем Әҗем [tt]
 • การออกเสียง : балык балык [tt]
 • การออกเสียง : икмәк икмәк [tt]
 • การออกเสียง : патриархат патриархат [ru]
 • การออกเสียง : Төмән Төмән [tt]
 • การออกเสียง : пассаж пассаж [ru]
 • การออกเสียง : койне койне [ru]
 • การออกเสียง : буржуаз буржуаз [tt]
 • การออกเสียง : лашман лашман [tt]
 • การออกเสียง : сагайдак сагайдак [uk]
 • การออกเสียง : Вольтер Вольтер [ru]
 • การออกเสียง : Биләр Биләр [tt]
 • การออกเสียง : Бабич Бабич [tt]
 • การออกเสียง : ятаган ятаган [ru]
 • การออกเสียง : аксөяк аксөяк [tt]
 • การออกเสียง : фарфор фарфор [ru]
 • การออกเสียง : ур ур [tt]
 • การออกเสียง : Гардарика Гардарика [ru]
 • การออกเสียง : Самар Самар [tt]
 • การออกเสียง : карабаш карабаш [ru]
 • การออกเสียง : ныгытма ныгытма [tt]
 • การออกเสียง : оброк оброк [ru]
 • การออกเสียง : Рахманкол Рахманкол [tt]
 • การออกเสียง : Аслан Аслан [tt]
 • การออกเสียง : сфинкс сфинкс [ru]
 • การออกเสียง : Түнтәр Түнтәр [tt]
 • การออกเสียง : Сократ Сократ [ru]
 • การออกเสียง : таран таран [ru]
 • การออกเสียง : ими ими [ru]
 • การออกเสียง : Константинополь Константинополь [ru]
 • การออกเสียง : воевода воевода [ru]
 • การออกเสียง : чагыр чагыр [tt]
 • การออกเสียง : кеш кеш [sr]
 • การออกเสียง : болгарлар болгарлар [tt]
 • การออกเสียง : бәләнҗәрләр бәләнҗәрләр [tt]
 • การออกเสียง : капитализм капитализм [ru]
 • การออกเสียง : сәүдәгәрләр сәүдәгәрләр [tt]
 • การออกเสียง : корык корык [tt]
 • การออกเสียง : даруга даруга [tt]
 • การออกเสียง : Апанай Апанай [tt]
 • การออกเสียง : Кашан Кашан [ba]
 • การออกเสียง : тотемизм тотемизм [tt]
 • การออกเสียง : Анталия Анталия [ru]
 • การออกเสียง : буржуазия буржуазия [ru]
 • การออกเสียง : оранжист оранжист [ru]
 • การออกเสียง : гласный гласный [ru]
 • การออกเสียง : феодализм феодализм [tt]
 • การออกเสียง : Анаксимандр Анаксимандр [ru]
 • การออกเสียง : мезолит мезолит [ru]
 • การออกเสียง : гәрәбә гәрәбә [tt]
 • การออกเสียง : кистән кистән [tt]
 • การออกเสียง : Алай Алай [tt]
 • การออกเสียง : Демокрит Демокрит [ru]
 • การออกเสียง : Галлия Галлия [tt]