หมวดหมู่:

существительное

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงсуществительное

 • การออกเสียง : любовь
  любовь [ru]
 • การออกเสียง : děkuji
  děkuji [cs]
 • การออกเสียง : язык
  язык [ru]
 • การออกเสียง : кошка
  кошка [ru]
 • การออกเสียง : яблоко
  яблоко [ru]
 • การออกเสียง : молоко
  молоко [ru]
 • การออกเสียง : война
  война [ru]
 • การออกเสียง : слово
  слово [ru]
 • การออกเสียง : дом
  дом [ru]
 • การออกเสียง : бабушка
  бабушка [ru]
 • การออกเสียง : женщина
  женщина [ru]
 • การออกเสียง : наковальня
  наковальня [ru]
 • การออกเสียง : окно
  окно [ru]
 • การออกเสียง : сестра
  сестра [ru]
 • การออกเสียง : работа
  работа [ru]
 • การออกเสียง : город
  город [ru]
 • การออกเสียง : мясо
  мясо [ru]
 • การออกเสียง : хлеб
  хлеб [ru]
 • การออกเสียง : мать
  мать [ru]
 • การออกเสียง : снег
  снег [ru]
 • การออกเสียง : мужчина
  мужчина [ru]
 • การออกเสียง : школа
  школа [ru]
 • การออกเสียง : kino
  kino [de]
 • การออกเสียง : метро
  метро [ru]
 • การออกเสียง : блины
  блины [ru]
 • การออกเสียง : корова
  корова [ru]
 • การออกเสียง : математика
  математика [ru]
 • การออกเสียง : груша
  груша [ru]
 • การออกเสียง : ночь
  ночь [ru]
 • การออกเสียง : кот
  кот [ru]
 • การออกเสียง : картофель
  картофель [ru]
 • การออกเสียง : чай
  чай [ru]
 • การออกเสียง : помидор
  помидор [ru]
 • การออกเสียง : деревня
  деревня [ru]
 • การออกเสียง : кровать
  кровать [ru]
 • การออกเสียง : действие
  действие [ru]
 • การออกเสียง : душа
  душа [ru]
 • การออกเสียง : параллелепипед
  параллелепипед [ru]
 • การออกเสียง : рис
  рис [ru]
 • การออกเสียง : карта
  карта [ru]
 • การออกเสียง : кровь
  кровь [ru]
 • การออกเสียง : программа
  программа [ru]
 • การออกเสียง : звёзды
  звёзды [ru]
 • การออกเสียง : koruna
  koruna [cs]
 • การออกเสียง : град
  град [ru]
 • การออกเสียง : крыжовник
  крыжовник [ru]
 • การออกเสียง : стул
  стул [ru]
 • การออกเสียง : программист
  программист [ru]
 • การออกเสียง : доска
  доска [ru]
 • การออกเสียง : стадион
  стадион [ru]
 • การออกเสียง : возможность
  возможность [ru]
 • การออกเสียง : брат
  брат [ru]
 • การออกเสียง : ответственность
  ответственность [ru]
 • การออกเสียง : стол
  стол [ru]
 • การออกเสียง : запас
  запас [ru]
 • การออกเสียง : брошка
  брошка [bg]
 • การออกเสียง : яд
  яд [ru]
 • การออกเสียง : распределение
  распределение [ru]
 • การออกเสียง : пропасть
  пропасть [ru]
 • การออกเสียง : предложение
  предложение [ru]
 • การออกเสียง : возможности
  возможности [ru]
 • การออกเสียง : ой
  ой [ru]
 • การออกเสียง : горы
  горы [ru]
 • การออกเสียง : похороны
  похороны [ru]
 • การออกเสียง : авокадо
  авокадо [sr]
 • การออกเสียง : характер
  характер [ru]
 • การออกเสียง : каша
  каша [ru]
 • การออกเสียง : точка
  точка [ru]
 • การออกเสียง : кретин
  кретин [ru]
 • การออกเสียง : доклад
  доклад [ru]
 • การออกเสียง : карандаши
  карандаши [ru]
 • การออกเสียง : атмосфера
  атмосфера [ru]
 • การออกเสียง : колхоз
  колхоз [ru]
 • การออกเสียง : палка
  палка [ru]
 • การออกเสียง : кривая
  кривая [ru]
 • การออกเสียง : упаковка
  упаковка [ru]
 • การออกเสียง : tramvaj
  tramvaj [cs]
 • การออกเสียง : академия
  академия [ru]
 • การออกเสียง : взвод
  взвод [tt]
 • การออกเสียง : качели
  качели [ru]
 • การออกเสียง : управление
  управление [ru]
 • การออกเสียง : совок
  совок [ru]
 • การออกเสียง : вакуум
  вакуум [bg]
 • การออกเสียง : горло
  горло [ru]
 • การออกเสียง : бандероль
  бандероль [uk]
 • การออกเสียง : блинчики
  блинчики [ru]
 • การออกเสียง : televizor
  televizor [ro]
 • การออกเสียง : голубь
  голубь [ru]
 • การออกเสียง : гол
  гол [ru]
 • การออกเสียง : племянник
  племянник [ru]
 • การออกเสียง : слеза
  слеза [ru]
 • การออกเสียง : учреждение
  учреждение [ru]
 • การออกเสียง : расположение
  расположение [ru]
 • การออกเสียง : чухонец
  чухонец [ru]
 • การออกเสียง : замок
  замок [ru]
 • การออกเสียง : специалист
  специалист [ru]
 • การออกเสียง : организация
  организация [ru]
 • การออกเสียง : выборы
  выборы [ru]
 • การออกเสียง : сайт
  сайт [ru]
 • การออกเสียง : скатерть
  скатерть [ru]