หมวดหมู่:

существительное

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงсуществительное

 • การออกเสียง : děkuji děkuji [cs]
 • การออกเสียง : любовь любовь [ru]
 • การออกเสียง : язык язык [ru]
 • การออกเสียง : кошка кошка [ru]
 • การออกเสียง : яблоко яблоко [ru]
 • การออกเสียง : молоко молоко [ru]
 • การออกเสียง : война война [ru]
 • การออกเสียง : слово слово [ru]
 • การออกเสียง : бабушка бабушка [ru]
 • การออกเสียง : город город [ru]
 • การออกเสียง : школа школа [ru]
 • การออกเสียง : дом дом [ru]
 • การออกเสียง : женщина женщина [ru]
 • การออกเสียง : наковальня наковальня [ru]
 • การออกเสียง : окно окно [ru]
 • การออกเสียง : сестра сестра [ru]
 • การออกเสียง : работа работа [ru]
 • การออกเสียง : мясо мясо [ru]
 • การออกเสียง : снег снег [ru]
 • การออกเสียง : мать мать [ru]
 • การออกเสียง : хлеб хлеб [ru]
 • การออกเสียง : мужчина мужчина [ru]
 • การออกเสียง : kino kino [de]
 • การออกเสียง : метро метро [ru]
 • การออกเสียง : блины блины [ru]
 • การออกเสียง : математика математика [ru]
 • การออกเสียง : корова корова [ru]
 • การออกเสียง : груша груша [ru]
 • การออกเสียง : ночь ночь [ru]
 • การออกเสียง : кот кот [ru]
 • การออกเสียง : картофель картофель [ru]
 • การออกเสียง : помидор помидор [ru]
 • การออกเสียง : чай чай [ru]
 • การออกเสียง : деревня деревня [ru]
 • การออกเสียง : действие действие [ru]
 • การออกเสียง : душа душа [ru]
 • การออกเสียง : кровать кровать [ru]
 • การออกเสียง : параллелепипед параллелепипед [ru]
 • การออกเสียง : рис рис [ru]
 • การออกเสียง : карта карта [ru]
 • การออกเสียง : кровь кровь [ru]
 • การออกเสียง : программа программа [ru]
 • การออกเสียง : звёзды звёзды [ru]
 • การออกเสียง : koruna koruna [cs]
 • การออกเสียง : крыжовник крыжовник [ru]
 • การออกเสียง : град град [ru]
 • การออกเสียง : стул стул [ru]
 • การออกเสียง : программист программист [ru]
 • การออกเสียง : доска доска [ru]
 • การออกเสียง : возможность возможность [ru]
 • การออกเสียง : стадион стадион [ru]
 • การออกเสียง : ответственность ответственность [ru]
 • การออกเสียง : брат брат [ru]
 • การออกเสียง : запас запас [ru]
 • การออกเสียง : брошка брошка [bg]
 • การออกเสียง : стол стол [ru]
 • การออกเสียง : яд яд [ru]
 • การออกเสียง : распределение распределение [ru]
 • การออกเสียง : пропасть пропасть [ru]
 • การออกเสียง : предложение предложение [ru]
 • การออกเสียง : возможности возможности [ru]
 • การออกเสียง : ой ой [ru]
 • การออกเสียง : горы горы [ru]
 • การออกเสียง : похороны похороны [ru]
 • การออกเสียง : авокадо авокадо [sr]
 • การออกเสียง : характер характер [ru]
 • การออกเสียง : каша каша [ru]
 • การออกเสียง : точка точка [ru]
 • การออกเสียง : кретин кретин [ru]
 • การออกเสียง : доклад доклад [ru]
 • การออกเสียง : карандаши карандаши [ru]
 • การออกเสียง : атмосфера атмосфера [ru]
 • การออกเสียง : колхоз колхоз [ru]
 • การออกเสียง : кривая кривая [ru]
 • การออกเสียง : палка палка [ru]
 • การออกเสียง : упаковка упаковка [ru]
 • การออกเสียง : tramvaj tramvaj [cs]
 • การออกเสียง : взвод взвод [tt]
 • การออกเสียง : академия академия [ru]
 • การออกเสียง : качели качели [ru]
 • การออกเสียง : управление управление [ru]
 • การออกเสียง : совок совок [ru]
 • การออกเสียง : вакуум вакуум [bg]
 • การออกเสียง : бандероль бандероль [uk]
 • การออกเสียง : блинчики блинчики [ru]
 • การออกเสียง : televizor televizor [ro]
 • การออกเสียง : горло горло [ru]
 • การออกเสียง : гол гол [ru]
 • การออกเสียง : слеза слеза [ru]
 • การออกเสียง : голубь голубь [ru]
 • การออกเสียง : расположение расположение [ru]
 • การออกเสียง : племянник племянник [ru]
 • การออกเสียง : учреждение учреждение [ru]
 • การออกเสียง : чухонец чухонец [ru]
 • การออกเสียง : специалист специалист [ru]
 • การออกเสียง : организация организация [ru]
 • การออกเสียง : сайт сайт [ru]
 • การออกเสียง : выборы выборы [ru]
 • การออกเสียง : скатерть скатерть [ru]
 • การออกเสียง : балаган балаган [tt]