หมวดหมู่:

сравнительная степень

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงсравнительная степень

  • การออกเสียง : позже позже [ru]
  • การออกเสียง : скорее скорее [ru]
  • การออกเสียง : быстрее быстрее [ru]
  • การออกเสียง : благоугоднее благоугоднее [ru]
  • การออกเสียง : всесильнее всесильнее [ru]
  • การออกเสียง : чутче чутче [ru]
  • การออกเสียง : глаже глаже [ru]
  • การออกเสียง : долее долее [ru]
  • การออกเสียง : едче едче [ru]
  • การออกเสียง : современнее современнее [ru]