หมวดหมู่:

спасибо

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงспасибо

  • การออกเสียง : grazie grazie [it]