หมวดหมู่:

Руше

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงРуше

  • การออกเสียง : Ruše
    Ruše [sl]