หมวดหมู่:

птахи

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงптахи

 • การออกเสียง : ворон ворон [ru]
 • การออกเสียง : дятел дятел [ru]
 • การออกเสียง : сова сова [ru]
 • การออกเสียง : синиця синиця [uk]
 • การออกเสียง : беркут беркут [uk]
 • การออกเสียง : лелека лелека [uk]
 • การออกเสียง : соловей соловей [uk]
 • การออกเสียง : фазан фазан [ru]
 • การออกเสียง : тукан тукан [uk]
 • การออกเสียง : чайка чайка [ru]
 • การออกเสียง : курча курча [uk]
 • การออกเสียง : гуска гуска [uk]
 • การออกเสียง : сапсан сапсан [ru]
 • การออกเสียง : щедрик щедрик [uk]
 • การออกเสียง : курка курка [uk]
 • การออกเสียง : ягнятник ягнятник [uk]
 • การออกเสียง : бугай бугай [ru]
 • การออกเสียง : чорногуз чорногуз [uk]
 • การออกเสียง : каченя каченя [uk]
 • การออกเสียง : Мартин Мартин [bg]
 • การออกเสียง : гагара гагара [ru]
 • การออกเสียง : балабан балабан [tt]
 • การออกเสียง : гоголь гоголь [ru]
 • การออกเสียง : скопа скопа [ru]
 • การออกเสียง : страус страус [ru]
 • การออกเสียง : гриф гриф [ru]
 • การออกเสียง : мухоловка мухоловка [ru]
 • การออกเสียง : сойка сойка [ru]
 • การออกเสียง : пугач пугач [uk]
 • การออกเสียง : лебідь лебідь [uk]
 • การออกเสียง : казарка казарка [tt]
 • การออกเสียง : пронурок пронурок [uk]
 • การออกเสียง : сорока сорока [ru]
 • การออกเสียง : ворона ворона [ru]
 • การออกเสียง : Голуб Голуб [uk]
 • การออกเสียง : чиж чиж [ru]
 • การออกเสียง : яструб яструб [uk]
 • การออกเสียง : савка савка [ru]
 • การออกเสียง : баклан баклан [ru]
 • การออกเสียง : чапля чапля [uk]
 • การออกเสียง : журавель журавель [uk]
 • การออกเสียง : курочка курочка [ru]
 • การออกเสียง : лиска лиска [uk]
 • การออกเสียง : люрик люрик [ru]
 • การออกเสียง : свищ свищ [ru]
 • การออกเสียง : ракша ракша [ru]
 • การออกเสียง : коноплянка коноплянка [ru]
 • การออกเสียง : сип сип [ru]
 • การออกเสียง : птах птах [be]
 • การออกเสียง : качка качка [uk]
 • การออกเสียง : трясогузка трясогузка [ru]
 • การออกเสียง : галка галка [ru]
 • การออกเสียง : зозуля зозуля [uk]
 • การออกเสียง : гусак гусак [ru]
 • การออกเสียง : Плиска Плиска [bg]
 • การออกเสียง : саджа саджа [ru]
 • การออกเสียง : зяблик зяблик [ru]
 • การออกเสียง : кречет кречет [ru]
 • การออกเสียง : лунь лунь [ru]
 • การออกเสียง : просянка просянка [ru]
 • การออกเสียง : ремез ремез [ru]
 • การออกเสียง : Косар Косар [uk]
 • การออกเสียง : пуночка пуночка [ru]
 • การออกเสียง : коршун коршун [ru]
 • การออกเสียง : пуцвірок пуцвірок [uk]
 • การออกเสียง : рябок рябок [ru]
 • การออกเสียง : шпак шпак [ru]
 • การออกเสียง : берестянка берестянка [uk]
 • การออกเสียง : совка совка [ru]
 • การออกเสียง : джек джек [ru]
 • การออกเสียง : султанка султанка [ru]
 • การออกเสียง : крук крук [uk]
 • การออกเสียง : турпан турпан [uk]
 • การออกเสียง : Бігунець Бігунець [uk]
 • การออกเสียง : пташеня пташеня [uk]
 • การออกเสียง : широконіска широконіска [uk]
 • การออกเสียง : Пелікан Пелікан [uk]
 • การออกเสียง : крячок крячок [uk]
 • การออกเสียง : сипух сипух [uk]
 • การออกเสียง : Кропив’янка Кропив’янка [uk]
 • การออกเสียง : Щеврик Щеврик [uk]
 • การออกเสียง : Крем’яшник Крем’яшник [uk]
 • การออกเสียง : осоїд осоїд [uk]
 • การออกเสียง : Горлиця Горлиця [uk]
 • การออกเสียง : Вільшанка Вільшанка [uk]
 • การออกเสียง : півень півень [uk]
 • การออกเสียง : скеляр скеляр [uk]
 • การออกเสียง : стерв’ятник стерв’ятник [uk]
 • การออกเสียง : попелюх попелюх [uk]
 • การออกเสียง : селезень селезень [ru]
 • การออกเสียง : чечітка чечітка [uk]
 • การออกเสียง : морянка морянка [uk]
 • การออกเสียง : Сорокопуд Сорокопуд [uk]
 • การออกเสียง : грак грак [uk]
 • การออกเสียง : тинівка тинівка [uk]
 • การออกเสียง : орлан-довгохвіст орлан-довгохвіст [uk]
 • การออกเสียง : могильник могильник [uk]
 • การออกเสียง : тетерук тетерук [uk]
 • การออกเสียง : чикотень чикотень [uk]
 • การออกเสียง : синьга синьга [ru]