หมวดหมู่:

Прощания

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงПрощания

  • การออกเสียง : привет привет [ru]