หมวดหมู่:

Прощания

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงПрощания

  • การออกเสียง : привет
    привет [ru]