หมวดหมู่:

професії

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงпрофесії

 • การออกเสียง : fotograf fotograf [ro]
 • การออกเสียง : столяр столяр [ru]
 • การออกเสียง : mekaniker mekaniker [sv]
 • การออกเสียง : гончар гончар [ru]
 • การออกเสียง : коваль коваль [uk]
 • การออกเสียง : butiksassistent butiksassistent [da]
 • การออกเสียง : it-supporter it-supporter [da]
 • การออกเสียง : правовик правовик [uk]
 • การออกเสียง : правознавець правознавець [uk]
 • การออกเสียง : sundhedshjælper sundhedshjælper [da]
 • การออกเสียง : правник правник [uk]