หมวดหมู่:

противительные союзы

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงпротивительные союзы

  • การออกเสียง : же же [ru]