หมวดหมู่:

прилагательный

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงприлагательный

 • การออกเสียง : как как [ru]
 • การออกเสียง : Тура Тура [chm]
 • การออกเสียง : кар кар [tt]
 • การออกเสียง : таза таза [chm]
 • การออกเสียง : йот йот [ru]
 • การออกเสียง : мага мага [ru]
 • การออกเสียง : катык катык [tt]
 • การออกเสียง : устан устан [tt]
 • การออกเสียง : алама алама [tt]
 • การออกเสียง : малан малан [tt]
 • การออกเสียง : чытыр чытыр [tt]
 • การออกเสียง : шыгыр шыгыр [tt]
 • การออกเสียง : орышо орышо [chm]
 • การออกเสียง : ӱван ӱван [chm]
 • การออกเสียง : орланыше орланыше [chm]
 • การออกเสียง : Чокан Чокан [tt]
 • การออกเสียง : соптырий соптырий [chm]
 • การออกเสียง : кочо кочо [chm]
 • การออกเสียง : юалге юалге [chm]
 • การออกเสียง : шыма шыма [ba]
 • การออกเสียง : туто туто [chm]
 • การออกเสียง : йорга йорга [chm]
 • การออกเสียง : лӱддымӧ лӱддымӧ [chm]
 • การออกเสียง : шӱмлӧ шӱмлӧ [chm]
 • การออกเสียง : шемалге-кӱрен шемалге-кӱрен [chm]
 • การออกเสียง : нарашта нарашта [chm]
 • การออกเสียง : келге келге [chm]
 • การออกเสียง : шиждыме шиждыме [chm]
 • การออกเสียง : пиалан пиалан [chm]
 • การออกเสียง : кочак кочак [tt]
 • การออกเสียง : ечытоядыме ечытоядыме [chm]
 • การออกเสียง : ӱшанле ӱшанле [chm]