หมวดหมู่:

прародитель

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงпрародитель

  • การออกเสียง : Ադամ
    Ադամ [hy]
  • การออกเสียง : Ադամի
    Ադամի [hy]