หมวดหมู่:

папа

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงпапа

  • การออกเสียง : dada dada [hu]