หมวดหมู่:

остров

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงостров

 • การออกเสียง : Хайнань Хайнань [ru]
 • การออกเสียง : Кижи Кижи [ru]
 • การออกเสียง : Суматра Суматра [uk]
 • การออกเสียง : Валаам Валаам [ru]
 • การออกเสียง : Корсика Корсика [ru]
 • การออกเสียง : Хортиця Хортиця [uk]
 • การออกเสียง : Сицилия Сицилия [ru]
 • การออกเสียง : Сардиния Сардиния [ru]
 • การออกเสียง : Родос Родос [ru]
 • การออกเสียง : Крит Крит [ru]
 • การออกเสียง : Байдуков Байдуков [ru]
 • การออกเสียง : Кадьяк Кадьяк [ru]
 • การออกเสียง : Самотраки Самотраки [ru]
 • การออกเสียง : Нерпичий Нерпичий [ru]
 • การออกเสียง : Брат-Чирпоев Брат-Чирпоев [ru]
 • การออกเสียง : Фидра Фидра [ru]
 • การออกเสียง : Санторини Санторини [ru]
 • การออกเสียง : Исай-Бёлькёё Исай-Бёлькёё [ru]
 • การออกเสียง : Анжу Анжу [ru]
 • การออกเสียง : Рюген Рюген [ru]
 • การออกเสียง : Серёдыш Серёдыш [ru]
 • การออกเสียง : Швед-Маяктах-Арыта Швед-Маяктах-Арыта [ru]
 • การออกเสียง : Мармара Мармара [ru]
 • การออกเสียง : Orcas Orcas [en]
 • การออกเสียง : Колгуев Колгуев [ru]
 • การออกเสียง : Эланд Эланд [ru]
 • การออกเสียง : Лангеланн Лангеланн [ru]
 • การออกเสียง : Фюн Фюн [ru]
 • การออกเสียง : Кеос Кеос [ru]
 • การออกเสียง : Балчуг Балчуг [ru]
 • การออกเสียง : Илин-Голуб-Тёрюр-Арыта Илин-Голуб-Тёрюр-Арыта [ru]
 • การออกเสียง : Макино Макино [ru]
 • การออกเสียง : Сенгейский Сенгейский [ru]
 • การออกเสียง : Скопос Скопос [ru]
 • การออกเสียง : Фасос Фасос [ru]
 • การออกเสียง : Фера Фера [ru]
 • การออกเสียง : Икарос Икарос [ru]
 • การออกเสียง : Бруттий Бруттий [ru]
 • การออกเสียง : Карпатос Карпатос [ru]
 • การออกเสียง : Русне Русне [ru]
 • การออกเสียง : Сент-Мэрис Сент-Мэрис [ru]
 • การออกเสียง : Скарпанто Скарпанто [ru]
 • การออกเสียง : Кифнос Кифнос [ru]
 • การออกเสียง : Силли Силли [ru]
 • การออกเสียง : Кимолос Кимолос [ru]