หมวดหมู่:

модальные частицы

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงмодальные частицы

 • การออกเสียง : вот вот [ru]
 • การออกเสียง : только только [ru]
 • การออกเสียง : как как [ru]
 • การออกเสียง : всё всё [ru]
 • การออกเสียง : неужели неужели [ru]
 • การออกเสียง : даже даже [ru]
 • การออกเสียง : прямо прямо [ru]
 • การออกเสียง : точь-в-точь точь-в-точь [ru]
 • การออกเสียง : ведь ведь [ru]
 • การออกเสียง : же же [ru]
 • การออกเสียง : уж уж [ru]
 • การออกเสียง : лишь лишь [ru]
 • การออกเสียง : именно именно [bg]
 • การออกเสียง : ли ли [ru]
 • การออกเสียง : как раз как раз [ru]
 • การออกเสียง : исключительно исключительно [ru]
 • การออกเสียง : всё-таки всё-таки [ru]
 • การออกเสียง : разве разве [ru]
 • การออกเสียง : вон вон [ru]
 • การออกเสียง : единственно единственно [ru]
 • การออกเสียง : едва ли едва ли [bg]